Archiwum autora: wojtowo

Budowa drogi Wójtowo Nikielkowo – I komunikat

9 maja rozpoczną się pierwsze prace ziemne przy budowie drogi.

Kierownik budowy zaplanował też pierwsze zmiany w kolejności prac. Jako pierwszy będzie wykonywany odcinek drogi od wiaduktu w Nikielkowie do ul. Żurawiej, ale tylko na poboczach.

Prace rozpoczną się także w Wójtowie
na odcinku łączącym ul. Kwiatową z Wrzosową (nowy przebieg).
22 maja 2017 r. planowane są pierwsze zamknięcia drogi

Andrzej Maciejewski

Podatek – maj 2017

Namów sąsiada bo płacić podatki u Sołtysa wypada
Za każdą wpłatę niezły grosz do Wójtowskiej kasy wpada.
Jak trochę kasy uzbieramy,
to rozsądnie ja na nasze cele wydamy.

Podatki można wpłacać u sołtysa do 15 maja 2017 r.
ul. Sosnowa 8, tel. 503 122 769
podatki

Jeżeli gmina Barczewo jest miejscem, gdzie mieszkasz i gdzie chcesz żyć coraz wygodniej i bezpieczniej, rozlicz PIT w swojej gminie – w ten sposób przekażesz część podatku na jej rozwój.

Nie musisz być zameldowany w gminie Barczewo, by znaczna część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy, że mieszkasz w gminie Barczewo i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz gminny adres.

Twój podatek ma wpływ na poprawę warunków Twojego życia – budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Dlaczego to ważne?
Po pierwsze, tak mówią przepisy – by płacić podatek dochodowy tam, gdzie się mieszka. A po drugie, ważniejsze, wówczas wraca on do podatnika poprzez lepiej funkcjonującą gminę.

Budowa drogi gminnej Nikielkowo – Wójtowo

Relacja radnego  Andrzeja Maciejewskiego

28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie wspólnie z Sołtysami Nikielkowa i Wójtowa oraz pracownikami Urzędu uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Maciejem Juszczyk kierownikiem budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo oraz z Panem Tomaszem Czarkowskim kierownikiem robót, które będą prowadzone podczas budowy drogi i kanalizacji. Obaj panowie reprezentują firmę Skanska S.A., która wygrała przetarg na budowę drogi i kanalizacji sanitarnej. Budowa ma zostać rozpoczęta w ciągu 2 tygodni. Podczas spotkania został zaprezentowany i omówiony projekt czasowej organizacji ruchu, z którego wynika, że czekają nas spore utrudnienia w ruchu, jednak odniosłem wrażenie, że obaj Panowie Kierownicy budowy będą robić wszystko, by jak najmniej zakłócić nasze codzienne funkcjonowanie.

Prace będą prowadzone etapami:
Etap 1 – przebudowa ul. Jaśminowej w Wójtowie (od Modrzewiowej do Akacjowej oraz Wrzosowej (nowy przebieg drogi do Kwiatowej);
Etap 2 – przebudowa Akacjowej w Wójtowie (od Jaśminowej do Kwiatowej ) oraz Lawendowej w Nikielkowie (od wiaduktu do Żurawiej);
Etap 3 – przebudowa Kwiatowej w Wójtowie (od Akacjowej od Liliowej ) oraz Lawendowej w Nikielkowie (od Żurawiej do Warmińskiej);
Etap 4 – przebudowa Kwiatowej w Wójtowie (od Liliowej do Różanej) oraz Lawendowej w Nikielkowie (od Żurawiej do Warmińskiej);
Etap 5 – przebudowa Miętowej w Nikielkowie (od Kwiatowej do Bazyliowej) oraz Lawendowej (od Warmińskiej do Miętowej);
Etap 6 – przebudowa Makowej w Wójtowie (od Kwiatowej do Wrzosowej) oraz Miętowej w Nikielkowie (od Lawendowej do Bazyliowej);
Etap 7 – przebudowa Wrzosowej w Wójtowie (od Makowej do Kwiatowej) oraz Miętowej w Nikielkowie (od Lawendowej do Bazyliowej).

Prace zostały podzielone na etapy aby zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom dojazd do posesji, który często będzie musiał się odbywać sąsiednimi ulicami, bądź w formie ruchu wahadłowego, jednak w możliwie najkrótszym czasie również zdarzą się przypadki, że dojazd do posesji będzie niemożliwy.

O rozpoczęciu prac na danym odcinku Kierownik budowy ma powiadomić mnie i Sołtysów na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Takie informacje będą zamieszczane na fb i stronie internetowej Nikielkowa.

Budowa będzie prowadzona bez przerw, a powyższy harmonogram prac ma być wykonany do 30.11.2018 r. Podczas budowy drogi wykonawca na bieżąco ma utrzymywać w należytym stanie pozostałe fragmenty drogi, aż do zakończenia budowy. Etapy budowy przedstawiają również załączone mapy.

W przypadku wystąpienia konieczności interwencji u wykonawcy proszę kontaktować się z Panią Danutą Żuk w UM Barczewo tel. 89 514 86 64, ze mną pod nr 666 141 201 lub z Sołtysem.
Andrzej Maciejewski – Wasz radny.

Podpisana umowa na budowę drogi

27 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Barczewie w obecności Burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego oraz Dyrektora Regionu Spółki Akcyjnej SKANSKA Piotra Kęsikowskiego została podpisana umowa na wykonanie zadania „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16”

Konkurs „Czysta i piękna zagroda …”

Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

26 kwietnia 2017 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała I lustracji naszej miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej. W tym roku zgłoszone zostało Boisko Leśne. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc w poprawie estetyki Wójtowa oraz wszelkich działaniach z tym związanych.

A tymczasem o godz 8.00 na placu zabaw przy Modrzewiowej wójtowska delegacja (Alicja, Iwona i Adam) czekała na szacownych gości z kawą i ciastem – tak na rozruch:-). Następnie w miłej atmosferze udaliśmy się na „Leśny Zakątek” w celu lustracji terenu, no i oczywiście naszych zamiarów wobec niego.

Plany są ogromne, jednak lwią część pozostawiliśmy w tajemnicy nie ujawniając do końca naszych zamiarów (zawsze to zaskoczenie na + przy ocenie projektu). Sam plac i dojazdowa ulica Klonowa dają duże możliwości (tu liczymy na kreatywność mieszkańców) w stworzeniu naprawdę fajnej przestrzeni dla wszystkich Wójtowiaków (i nie tylko).

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się  17 marca 2017 r.

Zebranie odbyło się w I terminie.
1.    Zebranie odbyło się w warsztacie kotlarskim przy Liliowej 1, rozpoczęło się o godz.  18.00 i trwało do godz. 21.00
2.    W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 41 osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej Maciejewski, Z-ca Burmistrza Dariusz Jasiński, pracownik wydziału budownictwa UMB Danuta Żuk
3.    Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.
4.    Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załoga.
5.    Do komisji skrutacyjnej wybrano:
– Pana Żelazny Jan – przewodniczący
– Panią Małgorzatę Peczyńską
– Pana Dariusza Czyż
6.     Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
-Program Odnowy Wsi
-Sprawozdanie Sołtysa z działalności w 2016
-Sprawozdanie Radnego z działalności na rzecz Wójtowa za 2 lata kadencji
-Omówienie planu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo
-Sprawy bieżące Sołectwa
Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów: za: 41, przeciw: 0, wstrzymujących się 0.

Cały protokół

Kolejne spotkanie „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” serdecznie
 Zaprasza na spotkanie „Aktywny Senior”
 
które odbędzie się we czwartek          
27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej

Tematem najbliższego spotkania będzie:
„FIT Senior w Wójtowie”

Na zajęcia z Instruktorką Fitnessu Moniką
przyprowadź ze sobą Sąsiadkę i Sąsiada
oraz znajomych, mile widziany dobry humor.

Czekamy na Ciebie