Archiwum autora: wojtowo

Konkurs „Czysta i piękna zagroda …”

Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

26 kwietnia 2017 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała I lustracji naszej miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej. W tym roku zgłoszone zostało Boisko Leśne. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc w poprawie estetyki Wójtowa oraz wszelkich działaniach z tym związanych.

A tymczasem o godz 8.00 na placu zabaw przy Modrzewiowej wójtowska delegacja (Alicja, Iwona i Adam) czekała na szacownych gości z kawą i ciastem – tak na rozruch:-). Następnie w miłej atmosferze udaliśmy się na „Leśny Zakątek” w celu lustracji terenu, no i oczywiście naszych zamiarów wobec niego.

Plany są ogromne, jednak lwią część pozostawiliśmy w tajemnicy nie ujawniając do końca naszych zamiarów (zawsze to zaskoczenie na + przy ocenie projektu). Sam plac i dojazdowa ulica Klonowa dają duże możliwości (tu liczymy na kreatywność mieszkańców) w stworzeniu naprawdę fajnej przestrzeni dla wszystkich Wójtowiaków (i nie tylko).

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się  17 marca 2017 r.

Zebranie odbyło się w I terminie.
1.    Zebranie odbyło się w warsztacie kotlarskim przy Liliowej 1, rozpoczęło się o godz.  18.00 i trwało do godz. 21.00
2.    W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 41 osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej Maciejewski, Z-ca Burmistrza Dariusz Jasiński, pracownik wydziału budownictwa UMB Danuta Żuk
3.    Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.
4.    Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załoga.
5.    Do komisji skrutacyjnej wybrano:
– Pana Żelazny Jan – przewodniczący
– Panią Małgorzatę Peczyńską
– Pana Dariusza Czyż
6.     Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
-Program Odnowy Wsi
-Sprawozdanie Sołtysa z działalności w 2016
-Sprawozdanie Radnego z działalności na rzecz Wójtowa za 2 lata kadencji
-Omówienie planu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo
-Sprawy bieżące Sołectwa
Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów: za: 41, przeciw: 0, wstrzymujących się 0.

Cały protokół

Kolejne spotkanie „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” serdecznie
 Zaprasza na spotkanie „Aktywny Senior”
 
które odbędzie się we czwartek          
27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej

Tematem najbliższego spotkania będzie:
„FIT Senior w Wójtowie”

Na zajęcia z Instruktorką Fitnessu Moniką
przyprowadź ze sobą Sąsiadkę i Sąsiada
oraz znajomych, mile widziany dobry humor.

Czekamy na Ciebie

Sprzątanie Świata w Wójtowie

Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom, szczególnie tym młodszym za udział w Akcji Sprzątanie Świata w Wójtowie.

Bardzo nam pomogliście, jesteście super. Dzięki sprzątaniu będziemy mieli czyste Sołectwo na święta prosimy pozostałych o uszanowanie.

Na zakończenie odbyło się ognisko dzięki podarowanym kiełbaskom i napojom przez Anielę Zarembę, dziękujemy były pyszne. Ognisko rozpalili Michał i Wojciech.

Dziękujemy Alicji Kowalik, Magdalenie Czyż, Maksowi Czyż, Dariuszowi Czyż, Katarzynie Dąbrowskiej z dziećmi,  córkom pani Marty Jastrzębowskiej wraz koleżanką, Małgorzacie Peczyńskiej, Beacie Jakubiak, Annie Górskiej,  Michałowi Górskiemu oraz jego koledze Wojciechowi,   Joannie Laskowskiej-Załodze, Danucie Zienkiewicz z mężem, Jerzemu Sztychowi, Iwonie, Adamowi i  Grzegorzowi Perczyńskim, Katarzynie Chomczyk z córką

Grupa panów ustawiła garaż sołecki
Dziękujemy panom za prace społeczne na rzecz Wójtowa
Grzegorzowi, Krzysztofowi i Ryszardowi Koziatkom,  Tomaszowi Klepackiemu, Bronisławowi Bakalarczykowi, Waldemarowi Płuciennik, Dariuszowi Wasilewskiemu, Adamowi Perczyńskiemu i jeszcze jednemu panu.

Na zakończenie prac odbyło się ognisko z pysznymi kiełbaskami ufundowanymi przez Anielę Zarembę oraz Dariusza Wasilewskiego.

Jesteście Wspaniali dziękujemy. W ramach Akcji Sprzątanie Świata sporo się działo w Wójtowie.

Sprzątamy nasze Wójtowo

Zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców
do udziału w akcji „Sprzątanie Świata w Wójtowie”,
która odbędzie się  8 kwietnia 2017 r.
i rozpocznie się o godzinie 9.00

Spotykamy się:

  • Osiedle Leśne przy boisku leśnym
  • „Stare Wójtowo” przy tablicy Kopernika

na zakończenie zapraszamy na ognisko z kiełbaskami
Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Akcja pod patronatem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Barczewo

Samorządowy Dzień Sołtysa

Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca. W hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.

Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, „Eko-sołectwo”.

Wśród wyróżnionych sołtysów był Adam Perczyński z Wójtowa

Więcej informacji na stronie portal.warmia.mazury.pl

 

Wielkanocna zbiórka żywności

Szanowni Państwo,

 w dniach  31.03.-02.04 odbędzie się Wielkanocna zbiórka żywności, także w naszym sklepie w Wójtowie

Zapraszamy serdecznie już dziś do podzielenia się zakupami.

Ps w dalszym ciągu poszukiwani są Wolontariusze, którzy poświecą choć jedną godzinkę swojego życia w szczytnym celu.

Na zgłoszenia czekamy 602 486 476

Marcowe spotkanie „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
serdecznie zaprasza na kontynuację spotkań
„Aktywny Senior”.

Spotkanie odbędzie się we czwartek           
23 marca 2017 r. o godz. 16.30
w salce parafialnej ul. Kwiatowa 19.

Tematy spotkania:

  1.   „Wiosna czas na ogród”
  2. „Warsztat tworzenia biżuterii”

Przyprowadź ze sobą Sąsiadkę i Sąsiada oraz znajomych, mile widziane małe co nieco do kawy i herbaty oraz dobry humor.
Czekamy na Ciebie