Archiwum autora: wojtowo

Wnioski do budżetu gminnego 2020

Do budżetu gminnego na rok 2020 przesłano wnioski:

 1. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.
 2. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 3. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 4. Zatrudnienie osoby w charakterze Świetliczanki do nowej świetlicy gminnej w Wójtowie.
 5. Sporządzenie projektu odwodnienia i budowy ulicy Leszczynowej.
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej
 7. Wykonanie oświetlenia ulicy Bławatnej
 8. Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej
 9. Wykonanie instalacji wodociągowej do ulic Wiśniowej i Jarzębinowej w Wójtowie
 10. Kontynuację budowy instalacji oświetleniowej przy ulicy Klonowej
 11. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej

Zebranie Wiejskie 12 września 2019 r.

ZAPRASZAMY
mieszkańców na Zebranie Wiejskie,
które odbędzie się
12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00
w świetlicy, ul. Wierzbowa 1 Wójtowie

Porządek zebrania:

 • Relacja sołtysa wykonania funduszu sołeckiego za rok 2019
 • Uchwalenie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
 • Sprawy bieżące

Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek na zebraniu wiejskim, należy jednak  pamiętać, że taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy minimum 15 osób.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania Sołeckiego.

Sołtyska Beata Jakubiak
Rada Sołecka Wójtowa

Fundusz Sołecki

Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek na zebraniu wiejskim pamiętajmy, ze taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania Sołeckiego. Termin podany zostanie wkrótce.

Zainteresuj się swoim miejscem

Podatki wrzesień 2019

Podatki wrzesień 2019 oraz opłata za wywóz nieczystości 2019. 

Informacja dla mieszkańców Wójtowa w sprawie wpłaty podatków za 2019 r. Już można wpłacać u Sołtyski kolejne raty podatku. Wpłaty podatku będzie można dokonać w czasie ustalonych dyżurów.

Pierwszy dyżur poniedziałek 9 września w świetlicy w Wójtowie w godzinach 19.00-20.00

W niedzielę 15 września w salce parafialnej w godzinach 10.00-11.00 i po mszy o godzinie 11.

 

Kolejne terminy zostaną podane wkrótce.

To ważne aby płacić podatki u Sołtysa, gdyż prowizja od wpłat zostanie we wsi i będzie to wsparcie działań Sołtyski. Pieniądze będę przeznaczone na cele Sołectwa.

Uwaga Tak samo będzie można wpłacać opłaty za wywóz śmieci.

W razie braku możliwości wpłaty w wyznaczonym terminie proszę o kontakt
soltyswojtowo@gmail.com lub 602 486 476

Serdecznie dziękuje.

Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

VIII Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

VIII Turniej amatorskiej siatkówki o przechodni Puchar Sołtysa Wójtowa 2019  odbył się 24 sierpnia 2019 r.

W turnieju 2019 roku udział wzięło 5 drużyn: Jeden Emigrant z Wójtowa, Barczewo, Nikielkowo, Skra Wójtowo, SP 1 Barczewo.

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 10.00 powitaniem drużyn, weryfikacją danych zawodników oraz losowaniem kolejności  rozgrywek.

Cały turniej przebiegał w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze panującej wśród wszystkich zawodników, kibiców, organizatorów i gości, przy wspaniałej słonecznej pogodzie.

Wyniki VIII Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa:

 1. Barczewo
 2. „Jeden Emigrant” – Wójtowo
 3. Skra Wójtowo
 4. SP 1 Barczewo
 5. Nikielkowo

Najlepszą zawodniczką została Sylwia Tokarz

Najlepszym zawodnikiem Kamil Gadziński

Sędziowali Małgorzata Kłodowska, Adam Perczyński, Dariusz Czarnowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z VIII Turnieju Siatkówki