Archiwum kategorii: informacje

Informacja ze spotkania komisji ds. oszacowania szkód nawierzchni ul. Modrzewiowej

11 października 2018 r. o 1000 w Wójtowie spotkała się komisja ds. oszacowania szkód w nawierzchni ul Modrzewiowej, wynikających z budowy obwodnicy Olsztyna.

Uczestniczyli:

 • Burmistrz Dariusz Jasiński
 • Specjalista ds. dróg Grzegorz Matyka
 • Sołtys Adam Perczyński
 • Pani Aniela Zaremba
 • Pani Maria Sidor
 • Kierownicy „BUDIMEX” 3 osoby

Ustalono:

 1. Budimex przeprowadził wstępne badania drogi, zapisane to zostało na nośniku elektronicznym.
 2. 12.10.2018 materiał zostanie przekazany Gminie w celach porównawczych, z obu stron zostanie dokonana analiza uszkodzeń i wyciągnięte zostaną wnioski.
 3. Komisja przeszła całą ulicę Modrzewiową i zapoznała się bezpośrednio z problemami.
 4. Budimex zapewnia wstępnie, naprawę uszkodzeń poprzez frezowanie, wykonanie częściowej nakładki w najbardziej zniszczonych miejscach. Czynności te muszą być poprzedzone badaniami z odwiertów, które wykona wykonawca obwodnicy w ciągu kilku najbliższych dni. (nie ma mowy o cząstkowej naprawie, czyli łataniu dziur!).
 5. Burmistrz zapewnia, że Gmina postara się o dofinansowanie naprawy Modrzewiowej z GDDKiA i zasobów Gminy.
 6. Naprawa ma się odbyć bezzwłocznie po przeprowadzeniu badań i ustaleniu zakresu.
 7. Budimex dokona naprawy placu przy hydrancie (tankowanie polewaczek)
 8. Wszelkie ustalenia mają być przekazane do wglądu sołectwa.
 9. Kolejne spotkanie odbędzie się po zebraniu danych z badań, o czym będziemy poinformowani.
 10. Poruszono również sprawę ewentualnych odszkodowań za pęknięcia domów, ogrodzeń i innych i ustalono:
 • Wszelkie zniszczenia należy zgłaszać na piśmie do właściciela drogi, czyli Gminy Barczewo.
 • Gmina będzie dochodzić roszczeń u właściwych dla tej inwestycji instancji.
 1. Spotkanie było konstruktywne i z każdej ze stron widać było chęć doprowadzenia nawierzchni Modrzewiowej do należytego stanu.
 2. Korzystając z okazji poprosiłem Burmistrza o wywiezienie urobku z pobocza Modrzewiowej.
 3. Pani Aniela Zaremba rozmową z kierownikiem Skanska zapewniła oczyszczenie odcinka rowu Modrzewiowej od studni do miejsca gdzie prace zakończyli pracownicy Budimex – dziękujemy.
 4. O wszelkich ruchach w sprawie będę informował na bieżąco

Z poważaniem
Adam Perczyński

Spotkanie Przedwyborcze

Mieszkanko i Mieszkańcu Wójtowa z Gminy Barczewo


#Maszgłos #Maszwybór #Twójgłos się liczy.
Pytajmy o programy wyborcze swoich kandydatów i kandydatki!
Prywatnie, publicznie, w Internecie i na spotkaniach! Mamy prawo wiedzieć! Nie chcemy głosować dlatego, że ktoś jest miły, ma fajny plakat wyborczy czy, że jest naszym sąsiadem. Chcemy wiedzieć, jakie wartości są dla niej/niego ważne, jak widzi przyszłość Wójtowa i Gmina Barczewo.
Po prostu: jaki ma program wyborczy? Pamiętaj #maszgłos W związku z tym przyjdź na spotkanie.

Zapraszamy Kandydatki i Kandydatów z różnych szczebli do spotkania z mieszkańcami w dniu 16 października 2018 r. o godzinie. 19.00 Zakład Kotlarski ul Liliowa 1.

Kandydaci proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa oraz pomoc w przygotowaniu miejsca spotkania.

Wójtowo dla Niepodległej

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w projekcie muzycznym przygotowywanym na Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r. – 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada 2018 r. po Mszy św. o godz. 11.00 (czyli ok godz. 12.00) w naszym kościele odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci naszej parafii.

Zapisy u p. Iwonki Pabijanek – naszej organistki po Mszy św.

Próby – od 14 października(niedziela) godz. 10.15 w salce parafialnej, a następne: 21.10(w kościele), 28.10, 4.11 oraz dodatkowo po wcześniejszym umówieniu się.

Zapraszamy również osoby muzykujące: dzieci, młodzież i dorosłych oraz wszystkich chętnych do zaangażowania się w projekcie.

Po koncercie…. świętowanie przy ognisku lub grochówce wojskowej!

ZAPRASZAMY!!!!

Kolejny etap budowy drogi – 8 października 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że od dnia 8 do 12 października 2018 r.  kontynuujemy  prace związane z budową kanalizacji deszczowej ostatnie 31 m rury DN500 w ulicy Jaśminowej w Wójtowie, które jeżeli nie będzie komplikacji potrwają tydzień. Chcielibyśmy jak najkrócej, ale wszystko zależy od uzbrojenia terenu oraz warunków gruntowo-wodnych.

Prace będą prowadzone od 7.30 do 17.00 i w tym czasie przejazd obok prowadzonych prac będzie utrudniony, a pod sam koniec układanych rur wjazd w ulicę Akacjową z Jaśminowej nie będzie możliwy ze względu na usytuowanie studni w środku skrzyżowania.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość jeżeli trzeba będzie chwilkę poczekać bo tu chodzi o szybkie budowanie i bezpieczeństwo Państwa i nasze.

Mapka

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Reszkowski
Kierownik Robót Sanitarnych

Wnioski do budżetu gminnego 2019

Do budżetu gminnego na rok 2019 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 4. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 5. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 6. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 7. Wykonanie utwardzenia ulicy Leszczynowej
 8. Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej
 9. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 10. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 11. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2019 r.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Środki na ułożenie zdemontowanych płyt drogowych na ulicach w Wójtowie
 14. Wykonanie instalacji wodociągowej do ulic Wiśniowej i Jarzębinowej w Wójtowie
 15. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Protokół  z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się w dniu 27.09.2018 r.

Zebranie odbyło się w II terminie.

 1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15 i trwało do godz. 20:45
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 73 osoby oraz przedstawiciele Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa
 3. Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.
 4. Na protokolanta wybrano Panią Joannę Laskowską-Załogę.
 5. Do komisji skrutacyjnej wybrano:

– Panią Wiolettę Żytkiewicz-Bąk – przewodniczący

– Panią Alicję Kowalik

– Pana Bogdana Okulicza

 1. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:

–  Przywitanie mieszkańców,

– Wybór prowadzącego Zebrania i protokolanta,

–  Stwierdzenie ważności Zebrania,

– Wybór komisji skrutacyjnej,

– Przedstawienie planu Zebrania,

– Zatwierdzenie planu Zebrania przez mieszkańców,

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Droga tymczasowa

Informacja o drodze tymczasowej

Od 26 września 2018 r. została uruchomiona droga tymczasowa, którą wykonała firma Skanska.

Droga ta przebiega ulicą Krokusową w Nikielkowie, a następnie ulicami Krokusową, Bławatną, Liliową, Konwaliową, Kalinową i Modrzewiową w Wójtowie.

Droga przeznaczona jest dla pojazdów jednośladowych i samochodów osobowych. Przejazd cięższymi pojazdami doprowadzi do jej szybkiego zniszczenia.

W przypadku braku możliwości korzystania z drogi asfaltowej, prosimy korzystać ze wspomnianej drogi.

VII Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

VII Turniej amatorskiej siatkówki o przechodni Puchar Sołtysa Wójtowa 2018  przeszedł  już do historii.

O pozostanie po raz drugi pucharu w Wójtowie postarała się drużyna o wdzięcznej nazwie „Jeden Emigrant”.

W turnieju 2018 roku udział wzięły 4 drużyny: Jeden Emigrant z Wójtowa, Barczewo, Nikielkowo, Skra Wójtowo.

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 11.00 powitaniem drużyn, weryfikacją danych zawodników oraz losowaniem kolejności  rozgrywek.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk.

Cały turniej przebiegał w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze panującej wśród wszystkich zawodników, kibiców, organizatorów i gości, przy wspaniałej słonecznej pogodzie.

Wyniki VII Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa:

 1. „Jeden Emigrant” – Wójtowo
 2. Barczewo
 3. Skra Wójtowo
 4. Nikielkowo

Najlepszą zawodniczką została Julia Jóźwiak

Najlepszym zawodnikiem Jakub Łukaszewicz

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z VII Turniej Siatkówki