Czym zajmuje się radny?

Minęło już ponad pół roku od wyboru nowej Rady Miejskiej w Barczewie. Wielu z Państwa zapewne zastanawia się nad tym, co przez ten czas robili barczewscy radni. Chciałbym w skrócie przybliżyć Wyborcom działania Rady, w tym także moje działania.

Dotychczas odbyło się 13 sesji, które prowadzę, a w tym sesja inauguracyjna, 9 sesji zwyczajnych i 3 sesje nadzwyczajne. Nasze sesje zwykle trwają od 5 do 7 godzin. Poza sesjami każdy radny działa w stałych komisjach Rady, ponieważ zgodnie z regulaminem jest członkiem przynajmniej jednej komisji. Każda komisja miała dotąd od kilku do kilkunastu posiedzeń. Osobiście jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej.
Podczas dotychczasowych sesji uchwaliliśmy 93 uchwały, w tym kilka zmian budżetu na 2015 r. Dokonaliśmy zmian w statucie Gminy Barczewo w szczególności w części dotyczącej pracy Rady.

Dokonaliśmy również zmian w statucie „Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo”, przenosząc promocję gminy i informację turystyczną do Urzędu, w wyniku czego uległa też zmianie nazwa na „Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Barczewie”.

Podjęliśmy uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół na bazie Gimnazjum w Barczewie, o czym marzyło już wcześniej wielu samorządowych i społecznych działaczy. Dzięki tej uchwale od września 2015r. będzie otwarta w Barczewie szkoła zawodowa i liceum.

Ponadto uchwaliliśmy „Strategię Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015 – 2025”, która określa kierunki rozwoju naszej gminy oraz „Ponadlokalny Program Rozwoju Sieci Miast Cittaslow”.

Byłem organizatorem spotkania inicjującego utworzenie „Budżetu Obywatelskiego w Barczewie”. Następnie wystąpiłem do Burmistrza Barczewa z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie. Na ostatniej sesji została podjęta uchwała o utworzeniu budżetu obywatelskiego w Barczewie. Teraz mieszkańcy Barczewa podobnie jak mieszkańcy terenów wiejskich będą mogli zdecydować na jaką inwestycję w 2016r. zostanie wydana wyodrębniona na ten cel kwota 200 000 zł., (na terenach wiejskich ok. 400 000 zł).

Osobiście interweniowałem w wielu sprawach dotyczących rozmaitych problemów na terenie całej gminy. Trudno wszystkie wyliczać. Skupię się jedynie na okręgu nr 13 Wójtowo – Nikielkowo, gdzie zostałem wybrany radnym.

W moim okręgu, prócz realizacji zapisów uchwały budżetowej, w której dla Wójtowa zostały zabezpieczone środki na budowę oświetlenia w wysokości 222 000zł. na ul. Modrzewiowej i Jarzębinowej, które aktualnie jest realizowane, dokładałem starań, aby znalazły się środki na obiecaną od lat nakładkę asfaltu na części ul. Klonowej. Ulica ta w czynie społecznym była wcześniej utwardzona przez okolicznych mieszkańców. Dzisiaj można już korzystać z tego asfaltu. Dokładałem również starań, przekonując Burmistrza, Skarbnik i Radnych, aby przyjąć propozycję mieszkańców ul. Kwiatowej w Wójtowie, którzy postanowili partycypować w kosztach budowy ul. Kwiatowej, wykładając na ten cel 50 000 zł. z własnych środków. W kolejnej zmianie budżetu udało się wygospodarować 100 000 zł niezbędne do wykonania asfaltu na ul. Kwiatowej. Teraz mieszkańcy ul. Kwiatowej (i nie tylko) mogą się cieszyć z pięknego asfaltu. Udało się również wygospodarować środki na zakup wiat przystankowych. Dwie staną jeszcze w wakacje przy DK16 w Wójtowie, 2 w Kaplitynach, 1 w Barczewie. Udało się również wygospodarować w ostatniej zmianie budżetu środki niezbędne do opracowania projektu odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie, na której po opadach tworzy się ogromne rozlewisko. Osobiście bardzo się cieszę, że udało mi się pomóc jednej z potrzebujących pomocy rodzin mieszkającej w Wójtowie, zabiegając o to by zostały wykonane przyłącza wod-kan do ich domu. Dzięki wsparciu Pana Jacka Kasprzaka Prezesa ZWIK w Barczewie i Pana Jarosława Złotkowskiego Dyrektora MOPS w Barczewie, wieloletni mieszkańcy Wójtowa mają wreszcie bieżącą wodę oraz toaletę w swoim domu.

Oczywiście nieustannie poruszam problem braku świetlicy w Wójtowie. Nie jest to łatwy temat, ale nie beznadziejny. Myślę, że wspólnie z Mieszkańcami Wójtowa dzięki naszej determinacji uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Dokładałem również starań, by znaleźć środki w budżecie gminy niezbędne na projekt i pozwolenie na budowę wiaduktu kolejowego w Nikielkowie, którego stan techniczny grozi katastrofą budowlaną, a fizyczne ograniczenie szerokości wjazdu znacznie komplikuje życie wielu mieszkańcom Nikielkowa, ale również Wójtowa. Na ostatniej sesji w uchwale dotyczącej zmiany budżetu zostały zabezpieczone na ten cel środki w kwocie 130 000 zł. Zostały także ponownie zabezpieczone środki w kwocie 114 255 zł na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie.

Ponadto uczestniczę w wielu rozmaitych, mniej i bardziej oficjalnych spotkaniach, takich jak np. „Warmińskiego Związku Gmin”, do którego jestem delegatem spośród radnych Rady Miejskiej w Barczewie.

Bardzo chętnie postaram się pomóc w rozwiązywaniu Państwa problemów.
Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie pod nr 666 141 201
lub e-mail: andrzejmaciejewski7@wp.pl

Andrzej Maciejewski
radny Rady Miejskiej w Barczewie