Susza

suszaZostała ogłoszona klęska suszy. Wojewoda powoła komisje do szacowania strat spowodowanych suszą w całym regionie. Niestety, będę szacowały tylko straty w tych uprawach, które pozostały na polach, czyli w użytkach zielonych i kukurydzy.

Więcej informacji