Referendum

referendum_2015Sołectwo Wójtowo‎ Referendum na terenie Gmina Barczewo

Wyniki Referendum w Wójtowie:
Udział wzięło 17,14%
Uprawnionych do głosowania 951
Wydanych kart 163
Nieważnych głosów 16

 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  Tak 126
  Nie 21
 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  Tak 19
  Nie 129
 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
  Tak 144
  Nie 4