Zebranie Rady Sołeckiej

Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej w Wójtowie

22 września 2014 r. w sali restauracji Hier Man odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Wójtowa, na której ustalono wnioski do budżetu Gminy Barczewo na rok 2015, oraz omówiono sprawy bieżące.
W zebraniu udział wzięli;

 • Wioletta Żytkiewicz – Bąk – Członek Rady
 • Zbigniew Tkaczuk – Członek Rady
 • Adam Perczyński – Sołtys
 • Halina Jękot – Członek Rady
 • Stanisław Szymański – Przewodniczący Rady
 • Zbigniew Chlubicki – Radny Gminy Barczewo
 • Cezary Ejsmont – Członek Rady
 • Leszek Kalinowski – Członek Rady
 • Eugeniusz Januszkiewicz – Członek Rady
 • Zbigniew Duchliński – Autor projektu oświetlenia Wójtowa

Zbigniew Duchliński objaśnił i odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące projektu oświetlenia Wójtowa. Wskazał też 10 etapów, na jakie został projekt podzielony.

Okazało się, iż, większa część zadań umieszczonych w projekcie uzależniona jest od budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo i nie jest zasadne podjęcie prac w tych rejonach.
Ustalono, iż, jedyne etapy możliwe do wykonania w przyszłym roku to:

 1. Wykonanie instalacji oświetleniowej odcinka ulicy Modrzewiowej – odcinek od Jaśminowej w kierunku wyjazdu do Barczewa, który jest szkieletem instalacji ulic Malinowej, Agrestowej i Leszczynowej, oraz zawiera jeden z dwóch głównych punktów rozdziału energii i zasilenia. Wartość tego etapu 140 500 zł.
 2. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Klonowej. Wartość tego etapu 186 000 zł.
  OBA PROJEKTY UMIESZCZONO WE WNIOSKACH DO BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Ponadto do budżetu gminnego na 2015 umieszczono wnioski;

 1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Malinowej (projekt i wykonanie) oraz drugiej części Krokusowej (zgodnie z projektem) – szacowany koszt 290 000 zł.
 2. Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy – szacowany koszt 800 000 zł.
 3. Zagospodarowanie zbiornika p-poż przy ulicy Modrzewiowej – 30 000 zł.
 4. Kontynuacja modernizacji boiska przy ulicy Modrzewiowej – 55 000 zł.
 5. Wykonanie nakładki bitumicznej, dwuwarstwowej na podbudowie wykonanej przez mieszkańców ulicy Klonowej (183 m) – szacowany koszt – 80.000zł.
 6. Wykonanie odwodnienia ulicy Cedrowej – 50 000zł.
 7. Zakup i ułożenie płyt drogowych kolejnego odcinka ulicy Akacjowej do Liliowej 150 m – szacowany koszt – 50 000zł.
 8. Zabezpieczenie środków na realizację działań związanych ze szlakiem „Warmińska Niteczka” w kwocie 20 000zł.

Razem umieszczono wnioski na kwotę 1 701 500 zł. (jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset)

Rada po wnikliwej analizie potrzeb i mając na uwadze możliwości finansowe Gminy zadecydowała jak wyżej.

Sołtys Adam Perczyński