Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej

strefa_zamieszkaniaSprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w listopadzie i grudniu 2015 roku.

 1. 17 listopada Sołtys, Rada Sołecka (D. Wasilewski i A. Kowalik) i SWW ( B. Jakubiak) złożyliśmy wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyjął nas Wojciech Stanny.
  Godzinna dyskusja na temat nowej prognozy finansowej UE, oraz możliwości jej wykorzystania w naszym Wójtowie zdecydowanie ukierunkowała nasze myślenie dotyczące pozyskiwania środków. Nie może się to jednak odbyć bez udziału Gminy (właściciel terenów i gruntów oraz wnioskujący), oraz oddolnej inicjatywy Sołectwa. Ogromną szansą na powodzenie takich wniosków jest uczestnictwo SWW. Wojciech Stanny zdecydowanie podkreślał znaczenie doskonałej współpracy Sołectwa i SWW. Na bieżąco będziemy dostawać informacje o naborze wniosków.
  Poszukujemy osób potrafiących pisać wnioski!
 2. 20 listopada na Forum Odnowy Wsi w Rynie kolejny raz mieliśmy okazję wymienić informacje na temat pozyskiwania środków z UE. Wykład na ten temat prowadził nie kto inny jak Wojciech Stanny. Pozyskaliśmy również wiedzę jak inne Sołectwa wykorzystują możliwości uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi. Bardzo chcemy się podzielić z mieszkańcami tymi informacjami i zainspirować do działania na rzecz naszego Wójtowa(tylko gdzie się spotkać??).
  Każdy, któremu nie jest wszystko jedno jak nam się tu żyje zapraszamy do „Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo” – czekamy na Ciebie!
 3. Interwencja w sprawie odrzucenia wniosków do budżetu
  W tym tygodniu trwają ostatnie prace nad budżetem Gminy Barczewo na rok 2016.
  Zaniepokojeni informacją, że w prowizorium budżetu nie został uwzględniony żaden z trzynastu wniosków złożonych przez Radę Sołecką Wójtowa, zawierających najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszej miejscowości, zgłaszane przez nich samych, poprosiłem o spotkanie z Burmistrzem.
  2 grudnia wraz z Alicją Kowalik, przedstawicielem Rady Sołeckiej i Beatą Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo,  przekazałem Burmistrzowi ponownie listę najpilniejszych potrzeb mieszkańców Wójtowa, z informacją, że oczekujemy uwzględnienia ich i planie finansów na rok 2016. Rozmowa nie dała jednak konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania. Zaznaczyliśmy po raz kolejny znaczenie Wójtowa w Gminie. Odniosłem wrażenie chęci rozwiązania naszych problemów ze strony Burmistrzów.
 4. 3 grudnia udałem się, wraz z Alicją Kowalik, przedstawicielem Rady Sołeckiej na posiedzenie Komisji Finansów, gdzie ponownie przedstawiłem nasze oczekiwania.
  Nasz wniosek, bardzo wyraźnie i zdecydowanie, poparł Przewodniczący Rady Gminy,  Andrzej Maciejewski.
  Radny Andrzej Maciejewski uzasadniał, że Wójtowo jest znaczącym płatnikiem podatków w całej strukturze gminnej, ponadto aktywność i wykazywane inicjatywy mieszkańców zasługują na choćby podstawową infrastrukturę, tj. przejezdne drogi, kanalizacja, oświetlenie czy świetlica,
  Dziękujemy Przewodniczącemu za poparcie naszych wniosków.
 5. Dziury, dziury…
  Dziękuję mieszkańcom za liczne interwencje do Urzędu Gminy w sprawie stanu dróg.
  W czasie spotkania z Burmistrzem oraz jego zastępcą 2 grudnia prosiłem o sprawdzenie jakości wykonania „naprawy” fragmentu ul. Kwiatowej,
  To jest bulwersujące, aby zasypać byle jak mały odcinek drogi, a pozostałe dziury jak były, tak zostały.
  Na skutek interwencji mieszkańców Wójtowa, Nikielkowa i mojej, stan dróg sprawdzała Komisja Rolnictwa i wizja lokalna 2 grudnia w Wójtowie i Nikielkowie nie mógła inaczej się skończyć, jak stwierdzeniem, że stan dróg jest SKANDALICZNY (słowa Kazimierza Kozona, Przewodniczącego Komisji).
  Zastępca Burmistrza poinformował, że zmieni technologię naprawy ubytków w nawierzchni?
  Przekazałem Burmistrzom głosy ogromnego niezadowolenia mieszkańców w związku ze stanem dróg.
 6. 4 grudnia otrzymałem informację od specjalisty ds. utrzymania dróg Grzegorza Matyki dotyczącą dróg. W związku z brakiem środków w Gminie wszelkie prace są zawieszone. Jednak po naszej interwencji w przyszłym tygodniu gmina ma poprawić stan dróg w Wójtowie.
 7. Jeszcze Prośba do mieszkańców.
  Jak ktoś z Państwa ma taki duży wpływ na urzędników w gminie to proszę się tym ze mną podzielić – może ugramy coś więcej niż jedna „uliczka donikąd”
 8. Przypominam również, że w Wójtowie obowiązuje „STREFA ZAMIESZKANIA”, czyli 20 km/h i pierwszeństwo pieszych. Pamiętajmy tez o pierwszeństwie dróg utwardzonych nad szutrowymi.

Pozdrawiam wszystkich Sołtys Adam Perczyński