Nowe stawki za śmieci

smieci_1Rada Miejska w Barczewie w dniu 15 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, w następującej wysokości:

  • 6,00 zł – za jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
  • 12,50 zł – za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych.

Nowe stawki opłat obowiązują od 1 lutego 2016 r.

Termin wniesienia opłaty za okres od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. upływa w dniu 10 marca 2016 r., kolejne opłaty do 10-go każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się bez wezwania, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barczewie lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
95 9343 1028 0000 0606 2000 0010

Więcej informacji
Informacja o obowiązku zgłoszenia deklaracji odbioru komunalnych
Prośba do mieszkańców

Segregacja odpadów
Wzór  deklaracji