Barczewianin roku 2015

barczewianin_201523 marca 2016 r., mieszkanka Wójtowa, pani Teresa Rogowska otrzymała zaszczytny tytuł Barczewianina roku 2015.

Jest to trzecia osoba mieszkająca w Wójtowie uhonorowana tym tytułem, wcześniej otrzymali ten tytuł Janusz Skowroński oraz Beata Jakubiak.

Teresa Jezierska-Rogowska urodziła się we wsi Bruśnik, położonej w obecnym województwie małopolskim.  Począwszy od 1958 roku organizowała szkolnictwo podstawowe w Kaplitynach i Wójtowie. W latach 1958-1961 była kierownikiem szkoły w Kaplitynach. W latach 1962-1997 kierownik, a do 1998 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wójtowie. Wówczas szkoła w Wójtowie odnosiła wiele sukcesów pedagogicznych.
Za sprawą pani Teresy Jezierskiej-Rogowskiej od roku 1996 odprawiano niedzielne Msze święte oraz prowadzono rekolekcje dla dzieci. Szkoła tętniła życiem kulturalnym i religijnym.
Zawsze pełna pozytywnej energii i chęci działania. Oprócz oddaniu się swojemu hobby jakim są kwiaty i ogród, czynnie brała udział w większości prac i działań społecznych na rzecz swojej miejscowości co czyni do dzisiaj.
Pani Teresa Jezierska-Rogowska została odznaczona m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką Przyjaciół Dziecka, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Zasłużony dla Oświaty, Odznaka 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zasłużony dla Ligi Obrony Kraju, Zasłużony dla Związku Harcerstwa Polskiego, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania w Warszawie (przyznawana trzykrotnie). Otrzymała nagrody: Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie (przyznawana trzykrotnie), Inspektora Oświaty i Wychowania w Barczewie, Burmistrza Miasta Barczewo (przyznawana dwukrotnie), Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, Gminnego Dyrektora Szkół. Więcej

Trzeba robić coś dobrego
23 marca odebrała nagrodę dla Barczewianina Roku za wybitną działalność na rzecz mieszkańców. Czym jest dla niej to wyróżnienie? Czym przysłużyła się dla Barczewa? Z Teresą Jezierską-Rogowską rozmawiał Michał Kaźmierczak
Więcej w czasopiśmie nr 4 Poza Olsztyn na stronie 14

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć udostępnionych przez biuro poselskie posłanki Anny Wasilewskiej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć udostępnionych przez Włodzimierza Zdaniuka