Dziękujemy za pomoc

Wiecie, mamy jednak wspaniałych mieszkańców,  którym zależy na naszej miejscowości. Coś wspaniałego!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy byli we wtorek 22 sierpnia, a Tych, którzy nie mogli przyjść zapraszamy w następne dni przy Boschu.

A może ma ktoś na oddanie krzaki kwiatki???? Przyjmiemy i posadzimy @):-