Wnioski do budżetu gminnego 2017

Do budżetu gminnego na rok 2017 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Leśnym.
 4. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 5. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 7. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 8. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 9. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 10. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2017 r.
 11. Wykonanie częściowego monitoringu Wójtowa.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Przystąpienie do sporządzenia lub aktualizacji  planu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa.
 14. Zagospodarowanie zbiornika P-POŻ (stawu) przy ulicy Modrzewiowej.
 15. Wykonanie projektu i uzyskanie odpowiednich pozwoleń – budowa Świetlicy Wiejskiej.
 16. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.
 17. Wynajęcie sali do przeprowadzenia Zebrań Wiejskich.