Wnioski do budżetu

Uprzejmie informuję, że jako radny z terenu Nikielkowa i Wójtowa, złożyłem wnioski do budżetu gminy Barczewo na rok 2017.

Uważam, że zadania określone w moich wnioskach należą do podstawowych potrzeb mieszkańców z mojego okręgu. Ponieważ mieszczą się one zarówno w katalogu zadań własnych gminy jak i możliwościach finansowych gminy Barczewo, deklaruję, że podejmę starania o ich realizację.
Andrzej Maciejewski