Honorowy dyplom sołtysa Wójtowa

16 marca 2017 r. sołtys Wójtowa, Adam Perczyński,
otrzymał honorowy dyplom w dziedzinie „Wolontariat i filantropia”