Plakaty wyborcze

Proszę o usunięcie plakatów wyborczych z terenu sołectwa.

Sołtys – Adam Perczyński