Petycja o przyłączenie Wójtowa do internetu

Proszę o przeczytanie i podpisanie się pod petycją
Przyłączenie Wójtowa do sieci szybkiego internetu
oraz przekazanie tej informacji sąsiadom.

Petycja znajduje się na stronie:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10981&powiadom=1

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” polega na wybudowaniu sieci światłowodowej, która zapewni szerokopasmowy dostęp do internetu mieszkańcom oraz instytucjom województwa.
Więcej informacji: