Protokół ze spotkania UM Barczewo

Protokół ze spotkania 28 lipca 2017 – UM Barczewo

Problemy z komunikacją  na trasie Łęgajny – Olsztyn.  „OK-ejki” omijają Wójtowo i Kaplityny

28 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie  mieszkańców  Wójtowa, Kaplityn i sąsiednich miejscowości  z zastępcą burmistrza Barczewa, Dariuszem Jasińskim, przedstawicielami  ZDZiT w Olsztynie  i przewoźnikami obsługującymi transport mieszkańców na trasie Olsztyn – Barczewo.

Trwające prace przy budowie obwodnicy Olsztyna a także zmiana organizacji ruchu przy wjeździe do miasta, związana z przebudową ulicy Budowlanej, to przyczyna poważnych utrudnień komunikacyjnych dla  wszystkich kierowców , a  szczególnie dla mieszkańców Wójtowa i Kaplityn.

Kierowcy jadący do Olsztyna stoją w korku aut,  sięgającym często  wjazdu do Wójtowa. Wydłuża to czas przejazdu do miasta o 30 – 40 minut.

Dyrektor ZDZiT stwierdził, że problemy  wynikające z przebudowy dróg  dotyczą nie tylko mieszkańców Gminy Barczewo ale i wielu innych regionów naszego województwa i należy liczyć się z utrudnieniami. Jednocześnie dodał, że MZDMiZ  złożyło ofertę uruchomienia komunikacji podmiejskiej na trasie Olsztyn-Barczewo i nadal jest otwarty na współpracę i rozmowy. Proponowana linia obsługiwana byłaby na zasadach linii miejskiej, z obowiązującymi tam ulgami.  Fakt, że prowadzone są rozmowy i rozpatrywane możliwości finansowe Gminy, potwierdził Burmistrz Jasiński. Dodał, że wynika to z potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas  Sesji Rady Gminy.

Na informację Dyrektora, że należy liczyć się z jeszcze większymi  trudnościami  komunikacyjnymi, kiedy ruszy przebudowa zasadniczej części drogi nr 16, mieszkańcy wnioskowali o nawiązanie współpracy, odpowiednich instytucji na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, z włodarzami gmin Purda i Barczewo, celem zorganizowania objazdów ułatwiających dojazd do Olsztyna. Wskazywano, między innymi dwie drogi:

 • przez Klebark Wielki – naprawa nawierzchni ul. Leśnej w Wójtowie i dalej dojazd do Klebarka Wielkiego
 • udrożnienie przejazdu przez  Klebark Mały.

Wnioskowano również o interwencję w sprawie usprawnienia, wprowadzonej niedawno sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Cementowej i Budowlanej, co z obserwacji kierowców przyczynia się do tworzenia się korków przy wjeździe do Olsztyna.

Problem korków i wydłużenia czasu przejazdu dotyka również przewoźników  popularnych „OK-ejek”  i ich klientów.  Z informacji klientów  korzystających z transportu publicznego wynika, że nie jest przestrzegany rozkład jazdy komunikacji  na trasie Olsztyn –Barczewo przez Wójtowo, a często autobus nie przyjeżdża w ogóle. Potwierdzają ten fakt właściciele transportu, twierdząc, że w związku z korkami na trasie Wójtowo – Olsztyn, zdarza się  zmienić kierowcy trasę i jechać przez Nikielkowo omijając Wójtowo i Kaplityny, aby w ten sposób nadrobić opóźnienia w rozkładzie jazdy. Taka zmiana trasy, jak twierdzą przewoźnicy, powodowana jest również względami ekonomicznymi. Niewielka liczba wsiadających osób w Wójtowie i Kaplitynach w porównaniu z kosztami paliwa, kiedy stoi się w korku, generuje poważne straty. Niektórzy przewoźnicy wystąpili o zgodę na zmianę trasy przejazdu  z ominięciem Kaplityn i Wójtowa.

Mieszkańcy  sygnalizowali potrzebę zwiększenia ilości kursów w godzinach wieczornych, poza godzinami tzw. szczytu  komunikacyjnego oraz w sobotę i niedzielę.

Podnoszono także problem niedostosowania taboru dla osób z wózkami dziecięcymi i dla osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich a także brak możliwości korzystania z ulg dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z przedstawianymi trudnościami zaproponowano:

 • wprowadzenie  kontroli zgodności trasy przejazdu z otrzymaną koncesją
 • umieszczenie rozkładu jazdy poszczególnych linii na tablicach ogłoszeń w Wójtowie i Kaplitynach
 • jak najszybsze spotkanie przedstawicieli przewoźników,  olsztyńskiego ZDZiT z Burmistrzem Barczewa, aby w wąskim gronie zainteresowanych poszukać jak najlepszego  rozwiązania  służącego wszystkim zainteresowanym.

Burmistrz Jasiński obiecał zorganizować spotkanie zainteresowanych na początku sierpnia, co wiąże się z powrotem z urlopu Burmistrza Nitkowskiego.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Burmistrz – Dariusz Jasiński
 • Dyrektor ZDZiT w Olsztynie
 • Przedstawiciele firm przewozowych
 • Radni Powiatu i UM Barczewo
 • Pracownik UM Barczewo Andrzej Lichocki
 • Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich Wójtowa i Kaplityn
 • Mieszkańcy Wójtowa i Kaplityn