Reprezentacja wsi w rozmowach o transporcie publicznym

Wójtowo 28 sierpnia 2017  r.

Sołtys Wójtowa
Rada Sołecka Wójtowa
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

BURMISTRZ GMINY BARCZEWO

11-010 Barczewo Plac Ratuszowy 1

Zgłoszenie

 Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” w związku z powstaniem grupy roboczej dotyczącej transportu publicznego w Gminie Barczewo, upoważniamy członkinię Rady Sołeckiej, Panią Alicję Kowalik, do reprezentowania Sołectwa Wójtowo w pracach grupy.

 Z poważaniem

Rada Sołecka Wójtowo    Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”  Sołtys Wójtowa