Autobusem z Barczewa przez Wójtowo

Autobusem z Barczewa przez Wójtowo, jak dawniej  czternastką  „14 ”?

Nie „ czy”, ale „kiedy”  Barczewo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo i Nikielkowo będą połączone komunikacją miejską z Olsztynem?

W piątek, 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Barczewie ponownie spotkali się mieszkańcy  Wójtowa,  Nikielkowa, Kaplityn i Łęgajn z przedstawicielami Urzędu Gminy w Barczewie, radnymi  Rady Miasta i Gminy Barczewo, przedstawicielami  firm świadczącymi usługi transportowe w  wymienionych wyżej miejscowościach oraz z przedstawicielami MZDiZ z Olsztyna.  Podobne spotkanie miało  miejsce 28 lipca 2017 r.

Celem spotkań była poprawa jakości usług transportowych, świadczonych dla mieszkańców miejscowości położonych na trasie z Barczewa do Olsztyna jak też dotychczasowe problemy z dojazdem z Wójtowa do Olsztyna przez tworzące się korki.

Z uznaniem stwierdzono,  że zmiana świateł na pulsacyjne przy wjeździe do Olsztyna, o którą wnioskowano na poprzednim spotkaniu, jak też zmiana organizacji ruchu, przez skierowanie  transportu na nowo wybudowaną  drogę lokalną  w Wójtowie sprawiło, że na chwilę obecną  nie tworzą się korki.

Niestety nadal mieszkańcy zgłaszają problemy z transportem  publicznym. Nie ma rozkładów jazdy „Okejek”   i nadal omijana jest nasza miejscowość .

Osoby uprzywilejowane nie mogą korzystać z przysługujących im ulg, a matki  z wózkami dziecięcymi jak też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy młodzież z instrumentami muzycznymi, nie maja możliwości dojechać  do miasta.

Przedstawiane są od dłuższego czasu, na kolejnych Sesjach Rady Miasta i Gminy, na bezpośrednich spotkaniach sołtysa, Adama Perczyńskiego z  Burmistrzem  jak też na zebraniach wiejskich, bezpośrednio przez mieszkańców naszej miejscowości, potrzeby  w zakresie dobrze funkcjonującej komunikacji publicznej.  Takie potrzeby sprawnie funkcjonującej,  z odpowiednim taborem komunikacji, zgłaszają też mieszkańcy sąsiednich miejscowości Nikielkowa, Kaplityn oraz Łęgajn.

I tak  efektem piątkowego spotkania jest decyzja  o powołaniu grupy roboczej, zadaniem której będzie wypracowanie  jak najlepszej  opcji połączenia Barczewa z Olsztynem  komunikacją publiczną.

Dyrektor Miejski ego Zarządu Dróg i Zieleni w Olsztynie  przedstawił Panu Burmistrzowi swoją ofertę w roku 2015. Podtrzymuje nadal gotowość  współpracy, twierdząc, że decyzja należy do  władz Gminy Barczewo.

Informacja, że mieszkańcy Wójtowa i okolicznych miejscowości mają szansę, kupując bilet miesięczny, poruszać się po terenie całego miasta Olsztyn i Dywit ( na chwilę obecną jest to kwota 80 zł za bilet normalny i 40zł za ulgowy) sprawia, że mamy o co zabiegać.

Rada sołecka wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Wójtowo zgłosi przedstawiciela naszej społeczności do pracy w zespole roboczym na rzecz przywrócenia komunikacji publicznej  na trasie Barczewo- Olsztyn  przez Wójtowo.

Stąd też hasło nie  „czy” ale” kiedy” autobusem podmiejskim z Wójtowa do Olsztyna nabiera siły sprawczej.

Alicja Kowalik