Zebranie Wiejskie – 7 września 2017 r.

7 września 2017 r. odbyło się zebranie wiejskie.

Ze względu na obfite i ciągłe opady deszczu zebranie przeniesiono z Placu Zabaw do Salki Parafialnej przy ul. Kwiatowej 19. O zmianie poinformowano mieszkańców poprzez wywieszenie plakatów i baneru, środkami komunikacji internetowej i telefonicznej, oraz osoby wyznaczone kierowały ruch we właściwe miejsce. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.15 i trwało do godz. 20.00

W zebraniu wzięło udział 50 mieszkańców.

Na zebraniu:

  • Ustalono podział wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz zmieniono cele pozostałego funduszu na rok 2017.
  • Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Osiedla Leśnego i wywalczyli cześć funduszu na realizację projektu oświetlenia ulicy Klonowej.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo
Uchwała Nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego
Uchwała Nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego
Wniosek do uchwały o zmianie funduszu sołeckiego 2017