Zapraszamy na Zebranie Informacyjne 2 lipca

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zapraszamy na Zebranie Informacyjne drugiego lipca 2018 r. (poniedziałek)
o godz.18.00 w salce parafialnej ul. Kwiatowa 19.

w sprawie konsultacji o przystąpieniu do zmian dotyczących
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo

Gościć będziemy ekspertów z Urzędu Gminy oraz projektanta.