Informacja ze spotkania komisji ds. oszacowania szkód nawierzchni ul. Modrzewiowej

11 października 2018 r. o 1000 w Wójtowie spotkała się komisja ds. oszacowania szkód w nawierzchni ul Modrzewiowej, wynikających z budowy obwodnicy Olsztyna.

Uczestniczyli:

 • Burmistrz Dariusz Jasiński
 • Specjalista ds. dróg Grzegorz Matyka
 • Sołtys Adam Perczyński
 • Pani Aniela Zaremba
 • Pani Maria Sidor
 • Kierownicy „BUDIMEX” 3 osoby

Ustalono:

 1. Budimex przeprowadził wstępne badania drogi, zapisane to zostało na nośniku elektronicznym.
 2. 12.10.2018 materiał zostanie przekazany Gminie w celach porównawczych, z obu stron zostanie dokonana analiza uszkodzeń i wyciągnięte zostaną wnioski.
 3. Komisja przeszła całą ulicę Modrzewiową i zapoznała się bezpośrednio z problemami.
 4. Budimex zapewnia wstępnie, naprawę uszkodzeń poprzez frezowanie, wykonanie częściowej nakładki w najbardziej zniszczonych miejscach. Czynności te muszą być poprzedzone badaniami z odwiertów, które wykona wykonawca obwodnicy w ciągu kilku najbliższych dni. (nie ma mowy o cząstkowej naprawie, czyli łataniu dziur!).
 5. Burmistrz zapewnia, że Gmina postara się o dofinansowanie naprawy Modrzewiowej z GDDKiA i zasobów Gminy.
 6. Naprawa ma się odbyć bezzwłocznie po przeprowadzeniu badań i ustaleniu zakresu.
 7. Budimex dokona naprawy placu przy hydrancie (tankowanie polewaczek)
 8. Wszelkie ustalenia mają być przekazane do wglądu sołectwa.
 9. Kolejne spotkanie odbędzie się po zebraniu danych z badań, o czym będziemy poinformowani.
 10. Poruszono również sprawę ewentualnych odszkodowań za pęknięcia domów, ogrodzeń i innych i ustalono:
 • Wszelkie zniszczenia należy zgłaszać na piśmie do właściciela drogi, czyli Gminy Barczewo.
 • Gmina będzie dochodzić roszczeń u właściwych dla tej inwestycji instancji.
 1. Spotkanie było konstruktywne i z każdej ze stron widać było chęć doprowadzenia nawierzchni Modrzewiowej do należytego stanu.
 2. Korzystając z okazji poprosiłem Burmistrza o wywiezienie urobku z pobocza Modrzewiowej.
 3. Pani Aniela Zaremba rozmową z kierownikiem Skanska zapewniła oczyszczenie odcinka rowu Modrzewiowej od studni do miejsca gdzie prace zakończyli pracownicy Budimex – dziękujemy.
 4. O wszelkich ruchach w sprawie będę informował na bieżąco

Z poważaniem
Adam Perczyński