Podatki marzec 2019

Informacja dla mieszkańców Wójtowa w sprawie wpłaty podatków za 2019 r.
W związku z wyborem nowego Sołtysa, płacenie podatków u Sołtyski będzie możliwe dopiero od II kwartału, po najbliższej sesji Rady Miasta Barczewo.

Dlatego I podatku ratę należy uiścić na konto gminy, kolejne raty podatku będzie można wpłacać u Sołtyski. Wpłaty podatku będzie można dokonać w czasie ustalonych dyżurów.

To ważne aby płacić podatki u Sołtysa, gdyż prowizja od wpłat zostanie we wsi i będzie to wsparcie działań Sołtyski. Pieniądze będę przeznaczone na cele Sołectwa.
To samo dotyczy opłaty za wywóz śmieci.
Serdecznie dziękuje.

Sołtyska
Beata Jakubiak