Opłata za wywóz nieczystości 2019 r.

W niedzielę od godziny 12 do 13 sołtyska będzie zbierała opłaty za wywóz nieczystości w slace parafialnej.