Opłata za wywóz nieczystości 2019 r.

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. od godziny 18 do 19 sołtyska będzie zbierała opłaty za wywóz nieczystości w świetlicy.