Opłaty za wywóz nieczystości

Zapraszam do wpłacania opłat za wywóz nieczystości u Sołtysa Wójtowa

% od wpłat zostaje w Sołectwie i wykorzystamy go na potrzeby wsi.

Bądź Lokalnym Patriotą i namów Sąsiadkę i Sąsiada.

Bo  u Sołtysa płacić wypada. 👍

Niedziela 07.07.19 godz 12.00 – 13.00 w salce parafialnej

Środa 10.07.19 godz.19.00 – 19.30 w świetlicy

Kontakt 602 486 476