Podziękowanie za pomoc w pielęgnacji terenów zielonych

Serdecznie dziękuje paniom za pomoc w pielęgnacji terenów zielonych Wójtowa

  • Małgorzacie Peczyńskiej
  • Iwonie Perczyńskiej
  • Teresie Sadkiewicz
  • Alicji Kowalik

Od razu piękniej w Wójtowie 😍🤗💕

Zapraszam pozostałych mieszkańców do dbania i pielęgnacji o dobro wspólne.

Poszukuje chętnych do skoszenie poboczy??