Obwody łowieckie obejmujące Wójtowo

Nr obwodu 211
Od Barczewa szosą i drogą przez Mokiny, Bogdany, Wójtowo, do skrzyżowania z drogą na Klebark Mały i tą drogą na północ do Tracka, skąd szosą do Zalbek i dalej drogą do szosy Wadąg – Myki i tą szosą do Wadąga i dalej szosą przez Słupy, Barczewko do Barczewa.

Nr obwodu 240
Od wsi Mokiny drogą przez Prejłowo, Purdę, Wyrandy do miejscowości Trękus, skąd szosą przez Klewki, Szczęsne i dalej drogą przez Klebark Mały do szosy Olsztyn – Barczewo i tą szosą do Wójtowa i dalej przez Bogdany do wsi Mokiny.

Więcej informacji