Wiosna w Wójtowie

Rok temu żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. Była pyszna zabawa i ognisko 🔥. Obecnie sytuacja epidemiologicznego nie pozwala nam na spotkania.
Dlatego ogłaszam konkurs rysunkowy dla dzieci pt.

„Wiosna w Wójtowie”.

Zdjęcia prac wykonane dowolna technika proszę o przesłanie na adres soltyswojtowo@gmail.com. Do końca marca.

Komisja w składzie Sołtyska oraz Rada Sołecka wybierze 3 pracę, które zostaną nagrodzone. Prace te będą wykorzystane na potrzeby Sołectwa.
Proszę załączyć oświadczenie o zgodzie na dysponowanie rysunkiem dla Sołectwa Wójtowo

Powodzenia 👌
Sołtyska Wójtowa

Beata Jakubiak