Podatki maj 2020

Istnieje możliwość zapłaty opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz kolejnej raty podatku u Sołtyski oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zapraszam w niedzielę 17 maja br do Salki Parafialnej w godzinach 10.00-11.00 oraz 12.00-13.00

Dziękuje za współpracę

Beata Jakubiak