Wytyczenie ulicy Leszczynowej

W związku z rozbudową mieszkalną przy ul. Leszczynowej, proszę o wytyczenie i udrożnienie prawidłowego przebiegu drogi dojazdowej do posesji znajdujących się przy ww ulicy. W chwili obecnej dotychczasowa, zwyczajowa droga została zagrodzona przez nowych właścicieli posesji. W związku z czym dojazd do dalszych posesji oraz przejście do lasu został ograniczony.

Wytyczenie prawidłowego przebiegu drogi dotyczy od działki nr 101/4 do lasu ewentualnie do krzyża usytuowanego przy działce 243/4.

Z góry bardzo dziękuję
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak