Ocena oddziaływania na środowisko przy budowie drogi S16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.06.2020 r. znak: WOOŚ.420.73.2019.JC.14 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku od węzła Olsztyn Wschód do węzła Wójtowo.

https://barczewo.bip.net.pl/…