Nabór na rachmistrzów terenowych

Rozpoczęły się działania zmierzające do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Nabór na rachmistrzów terenowych trwa do 8 lipca br.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Barczewie, pod nr tel. 89 514 83 46 wew. 52 lub 55