Dyżur Sołtyski

Dyżur Sołtyski

oraz możliwość wniesienia opłat za wywóz odpadów komunalnych

Czwartek 9 lipca w godzinach 17.00-19.00 w świetlicy wiejskiej ul. Wierzbowa 1

Zapraszamy