Dyżur Sołtyski

Uwaga

kolejne opłaty za wywóz odpadów komunalnych można uiścić u Sołtyski:

  • w środę 5 sierpnia 2020 r. w świetlicy w godz. 17.00-18.00
  • w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-11.00 oraz po godzinie 12 w salce parafialnej
  • lub po kontakcie telefonicznym
  • % z zebranych środków przeznaczony zostanie na cele Sołeckie.

Zapraszamy