Odbiór maseczek

Szanowni Mieszkańcy
w 9 marca 2021 r. otrzymałam maseczki dla mieszkańców Wójtowa.
Maseczki będzie można odebrać w Wójtowie w czasie mojego dyżuru:

świetlica
środa10 marca
w godzinach 17.00 -19.00

salka parafialna
niedziela 14 marca 2021 r.
w godzinach 10.00- 11.00 oraz 12.00-13.00

Każdemu mieszkańcowi sołectwa, który jest ujęty w „Deklaracji gospodarki odpadami komunalnymi” przysługują 4 maseczki.

Zapraszam po odbiór
Sołtyska Beata Jakubiak