Odpady BIO

Informujemy, że odpady BIO będą odbierane w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem w dni wywozu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych.

Andrzej Maciejewski
/Burmistrz Barczewa/