Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w marcu

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w marcu 2015 roku.

 1. 6 marca sołtys Adam Perczyński wraz z przedstawicielami ul Kwiatowej złożył Burmistrzom propozycję utwardzenia Kwitowej. Mieszkańcy zadeklarowali wpłatę na ten cel ok. 50 000 zł. jako wkład własny!!!!! BRAWO!!!!!! Zobaczymy, co Gmina z tym zrobi? Pełnego poparcia udzielił Andrzej Maciejewski, który obiecał monitorować i lobbować. Pismo w załączniku nr 4.
 2. 9 marca w wydziale budownictwa sołtys Adam Perczyński odbywał konsultacje techniczne dotyczące 1-go etapu budowy oświetlenia. W 2014r Rada Sołecka wraz z projektantem zadecydowała o priorytetach. Zaczynamy już w II kwartale od etapu III w połączeniu z punktem przyłączenia z etapu I.
 3. 9 marca  w CKiP Barczewo sołtys Adam Perczyński wraz z Beatą Jakubiak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Promocji Gminy. Omówiono wszystkie działania dotyczące  Warmińskiej Niteczki. Sprawa budowy szlaku okazała się z różnych powodów trudna do przeprowadzenia (nie piszemy  o szczegółach, bo nie mam pewności, co do działań podmiotów związanych porozumieniem)
 4. 14 marca  sołtys Adam Perczyński w firmie AMB Ługwałd sprawdził możliwości i ceny pozyskania kamienia na pomnik 650-lecie Wójtowa.
 5. 16 marca   spotkanie Sołtysów z Burmistrzami sołtys Adam Perczyński zgłosił problemy:
  •    Braku odpływu wody z ul Modrzewiowej.
  •    Wywóz śmieci z przystanków.
  •    Prosił o oczyszczarkę piasku z dróg na dzień 27 marca 2015
  •    Zgłosił problem rozkopanych przez wykonawców wody i prądu dróg Liliowej i Bławatnej
  •    Podczas spotkania odbyło się szkolenie Sołtysów przez Kuratorów Sądowych.
  •    Inne.
 6. 16 marca   Zebranie Rady Sołeckiej.
  •    Omówiono budowę oświetlenia ul Modrzewiowej, napisaliśmy wniosek do Burmistrza o wykorzystaniu CAŁEJ kwoty z zadania (budżet) na oświetlenie w Wójtowie – uczestniczył projektant Zbigniew Duchliński.
  •    Omówiono sprawy bieżące.
  •    Wytyczono zakres działań na kolejne tygodnie.
  •    Dołączyło do nas zebranie SWW – wspólnie pod kierunkiem B. Jakubiak Omówiono działania i priorytety na najbliższy okres.
 7. 18 marca   w salce parafialnej odbyło się spotkanie mieszkańców zaangażowanych w organizację obchodów 650-ciolecia Wójtowa. Ustalono wstępne priorytety i rozdano pierwsze zadania dla organizatorów. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY.
 8. 20 marca  sołtys Adam Perczyński otrzymał pismo w sprawie prowadzenia na terenie gminy prac dokumentacyjnych na potrzeby sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Treść w załączniku nr 5.
 9. 23 marca  celowo dzień przed sesją sołtys Adam Perczyński poszedł do wydziału budownictwa gminy, aby dowiedzieć się o postęp w pracach nad utwardzeniem ul. Kwiatowej. Niestety gmina nie podjęła do tej pory żadnych konkretnych działań mających na celu wybranie metody i oszacowania kosztów. Dlatego postanowił poruszyć temat na sesji. Niedopuszczalne w jego przekonaniu jest takie traktowanie inicjatyw społecznych.
 10. 24 marca  sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie.
  Sesja przewidywała 29 pkt. Więc zapowiadał się istny maraton. Gościł na sesji poseł RP  Makowski, i mówił o perspektywach rozwoju gmin. Miłą niespodzianką była wizyta Cezarego Żaka z Małżonką. Ale to już koniec miłych wieści.
  Sołtys E. Maciejewski pytał o Warmińską Niteczkę. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że, swoją obecność zaznaczyła Dorota Grzymska – „Wójtowianka”  i redaktor Radia Olsztyn. Przeprowadziła szereg ciekawych rozmów (www.ro.com.pl )
  Sołtys Adam Perczyński zapytał o ulice Kwiatową w aspekcie zredukowania nośności wiaduktu nad torami w Nikielkowie, jak również podjętej i opisanej wyżej inicjatywy mieszkańców Kwiatowej. Jak widać oba tematy są spójne ponieważ cały ruch ciężarowy do budów w Nikielkowie odbywa się ulicą Kwiatową.
  Pytał również o linię autobusową 84 opisaną w punkcie 2 działań z lutego.
  Radny Maciejewski zapytał co się dzieje w sprawie negocjacji terenów pod świetlicę opis pkt 1 i 3 działań  z lutego.
  Odpowiedzi na te pytania będzie oczekiwał na piśmie.