Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów od 1 października 2022 r.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2022 r. będzie wynosić 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji stawka opłaty podstawowej tj. 32,00 zł będzie trzykrotnie podwyższona i będzie wynosiła 96,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Więcej informacji