Archiwum miesiąca: wrzesień 2014

Wnioski do budżetu gminnego

Do budżetu gminnego na rok 2015 umieszczono wnioski:

 1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Malinowej (projekt i wykonanie) oraz drugiej części Krokusowej (zgodnie z projektem) – szacowany koszt 290 000 zł.
 2. Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy – szacowany koszt 800 000 zł.
 3. Zagospodarowanie zbiornika p-poż przy ulicy Modrzewiowej – 30 000 zł.
 4. Kontynuacja modernizacji boiska przy ulicy Modrzewiowej – 55 000 zł.
 5. Wykonanie nakładki bitumicznej, dwuwarstwowej na podbudowie wykonanej przez mieszkańców ulicy Klonowej (183 m) – szacowany koszt – 80.000zł.
 6. Wykonanie odwodnienia ulicy Cedrowej – 50 000zł.
 7. Zakup i ułożenie płyt drogowych kolejnego odcinka ulicy Akacjowej do Liliowej 150 m – szacowany koszt – 50 000zł.
 8. Zabezpieczenie środków na realizację działań związanych ze szlakiem „Warmińska Niteczka” w kwocie 20 000zł.
 9. Wykonanie instalacji oświetleniowej odcinka ulicy Modrzewiowej – odcinek od Jaśminowej w kierunku wyjazdu do Barczewa, który jest szkieletem instalacji ulic Malinowej, Agrestowej i Leszczynowej, oraz zawiera jeden z dwóch głównych punktów rozdziału energii i zasilenia. Wartość tego etapu 140 500 zł.
 10. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Klonowej. Wartość tego etapu 186 000 zł.

Zebranie Rady Sołeckiej

Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej w Wójtowie

22 września 2014 r. w sali restauracji Hier Man odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Wójtowa, na której ustalono wnioski do budżetu Gminy Barczewo na rok 2015, oraz omówiono sprawy bieżące.
W zebraniu udział wzięli;

 • Wioletta Żytkiewicz – Bąk – Członek Rady
 • Zbigniew Tkaczuk – Członek Rady
 • Adam Perczyński – Sołtys
 • Halina Jękot – Członek Rady
 • Stanisław Szymański – Przewodniczący Rady
 • Zbigniew Chlubicki – Radny Gminy Barczewo
 • Cezary Ejsmont – Członek Rady
 • Leszek Kalinowski – Członek Rady
 • Eugeniusz Januszkiewicz – Członek Rady
 • Zbigniew Duchliński – Autor projektu oświetlenia Wójtowa

Zbigniew Duchliński objaśnił i odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące projektu oświetlenia Wójtowa. Wskazał też 10 etapów, na jakie został projekt podzielony.

Okazało się, iż, większa część zadań umieszczonych w projekcie uzależniona jest od budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo i nie jest zasadne podjęcie prac w tych rejonach.
Ustalono, iż, jedyne etapy możliwe do wykonania w przyszłym roku to:

 1. Wykonanie instalacji oświetleniowej odcinka ulicy Modrzewiowej – odcinek od Jaśminowej w kierunku wyjazdu do Barczewa, który jest szkieletem instalacji ulic Malinowej, Agrestowej i Leszczynowej, oraz zawiera jeden z dwóch głównych punktów rozdziału energii i zasilenia. Wartość tego etapu 140 500 zł.
 2. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy Klonowej. Wartość tego etapu 186 000 zł.
  OBA PROJEKTY UMIESZCZONO WE WNIOSKACH DO BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Ponadto do budżetu gminnego na 2015 umieszczono wnioski;

 1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Malinowej (projekt i wykonanie) oraz drugiej części Krokusowej (zgodnie z projektem) – szacowany koszt 290 000 zł.
 2. Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy – szacowany koszt 800 000 zł.
 3. Zagospodarowanie zbiornika p-poż przy ulicy Modrzewiowej – 30 000 zł.
 4. Kontynuacja modernizacji boiska przy ulicy Modrzewiowej – 55 000 zł.
 5. Wykonanie nakładki bitumicznej, dwuwarstwowej na podbudowie wykonanej przez mieszkańców ulicy Klonowej (183 m) – szacowany koszt – 80.000zł.
 6. Wykonanie odwodnienia ulicy Cedrowej – 50 000zł.
 7. Zakup i ułożenie płyt drogowych kolejnego odcinka ulicy Akacjowej do Liliowej 150 m – szacowany koszt – 50 000zł.
 8. Zabezpieczenie środków na realizację działań związanych ze szlakiem „Warmińska Niteczka” w kwocie 20 000zł.

Razem umieszczono wnioski na kwotę 1 701 500 zł. (jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset)

Rada po wnikliwej analizie potrzeb i mając na uwadze możliwości finansowe Gminy zadecydowała jak wyżej.

Sołtys Adam Perczyński

Uchwała nr 1/09/2014 Zebrania Wiejskiego

zeb_01

18 września 2014 r. godz. 18.00 w sali bankietowej restauracji HIER-MAN odbyło się Zebrania Wiejskiego Wójtowa, uczestniczyło w nim 48 mieszkańców Wójtowa.

Uchwała nr 1/09/2014 Zebrania Wiejskiego Wójtowa w sprawie zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2014
Zebranie Wiejskie uchwaliło następujące zmiany.
Wycofanie środków z;

 1. Konserwacja sprzętu        – 400,-
 2. Zakup gazonów                – 2000,-
 3. Zakup roślin i dekoracji    -2000,-
 4. Parasol ogrodowy             – 600,-
 5. Zakup stołów z ławkami  – 440,15

RAZEM                                     5440,15

Środki wpisujemy w nowe zadanie – Budowa boiska sportowego
W kwocie 5440,15 zł.

zeb_02zeb_03zeb_04zeb_05zeb_06zeb_07zeb_08zeb_09zeb_10

Nowa twarz przystanków

przystanekWarmińska łąka – nowa twarz przystanków autobusowych

Przystanek autobusowy to miejsce nie tylko dla ludzi czekających na autobus, ale często także miejsce spotkań młodzieży, która nie ma innej, swojej przestrzeni publicznej. Przystanki często są zdewastowane, zaśmiecone, z wulgarnymi napisami. Przyzwoitym młodym ludziom nie wypadało wystawać na przystanku, jeśli akurat nie czekali na autobus. No bo czego można było nauczyć się w takim miejscu? Podwórkowej łaciny, inicjacji seksualnej lub alkoholowej?

Przeczytaj tekst w Gazecie Olsztyńskiej:
Warmińska łąka – nowa twarz przystanków autobusowych – Olsztyńska24

Zmieniła ponure betonowe wiaty w dzieła sztuki Gazeta Wyborcza

Ożywili warmińskie przystanki  -olsztyn.com.pl

Zebranie Wiejskie

Sołtys oraz Rada Sołecka
Zapraszają na
Zebranie Wiejskie

które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00 w sali bankietowej restauracji HIER-MAN przy ulicy Klonowej 2a w Wójtowie.
Celem zebrania będzie:

 1. Sprawozdanie finansowe z realizacji środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego za lata ubiegłe.
 2. Prezentacja przyjętych celów do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Planu Odnowy Wsi Wójtowo 2014-2021
 3. Zaplanowanie wydatków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015.
 4. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Sołectwa.
 5. Omówienie spraw bieżących.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie przez Burmistrza działań i kierunków rozwoju Sołectwa
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowo – rzeczowego z realizacji funduszu w latach 2011-2014
 4. Prezentacja celów przyjętych do Planu Odnowy Wsi 2014-2021
 5. Zaplanowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015r.
 6. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Wójtowa.
 7. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 8. Wolne wnioski i pytania.

Gościć będziemy;
 Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego.
 Przedstawicieli Gminy.

Nie bądź obojętny na to co się dzieje na własnym podwórku – czekamy na Ciebie

Zapłać podatek u Sołtysa

podatki“Zostaw parę groszy w Wójtowie – wpłać podatek u Sołtysa” tel. 503-122-769

Jesteś mieszkańcem Gminy Barczewo, ale nie jesteś tu zameldowany? Czy chcesz, by Twój podatek zasilił kasę innego Samorządu i nie został wydany na Twoją drogę lub chodnik? Z pewnością NIE! Pamiętaj zatem, by w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać faktyczny adres zamieszkania (a nie zameldowania!) – sprawi to, że Twoje podatki wpłyną do kasy Gminy, w której mieszkasz!
Kiedy nie są wymagane dodatkowe zgłoszenia?
Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlegają pod ten sam Urząd Skarbowy.
W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2013 roku adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem Wójtowa, Nikielkowa, Kaplityn, czy Łęgajn, ale zameldowany jesteś w Olsztynie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres np.: w Wójtowie, w Nikielkowie, w Kaplitynach czy w Łęgajnach. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Wójtowski Fundusz sołecki

Wójtowski Fundusz sołecki 2015 r.

Zachęcam mieszkańców Wójtowa do zgłaszania swoich propozycji dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego na 2015r. Do rozdysponowania jest kwota 27.000zł, którą można wykorzystać wyłącznie na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więcej informacji na temat podziału funduszu sołeckiego można uzyskać na stronie www.funduszesoleckie.pl

Propozycje podziału środków, proszę przekazywać do 14.09.2014r. na adres soltyswojtowo@gmail.com , telefonicznie pod nr 503 122 769 lub osobiście do sołtysa Adama Perczyńskiego.

Decyzję o wyborze inwestycji i rozdysponowaniu w/w środków podejmie Zebranie Wiejskie w Wójtowie, które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00.

Wójtowo na kwiatowo

Wójtowo na kwiatowo, czyli dożynki w gminie

Wrzesień w powiecie to czas wydarzeń związanych ze świętem plonów. W sobotę, 6 września w Wójtowie odbędą się Dożynki gminy Barczewo. Początek o godz. 14.
Więcej Nasz Olsztyniak

Już tylko dwa dni!!!

Już tylko dwa dni do Dożynek!!
Bardzo potrzebne każde rączki w piątek po południu i sobotę rano od 8
Zróbmy to RAZEM – zapraszamy na plac przy Kościele