Archiwum miesiąca: luty 2016

Zbiórka elektrośmieci

elektrosmieci

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie  w dniach 23 lutego – 5 marca na terenie archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej organizuje  zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

W Wójtowie zużyty sprzęt prosimy składać do 4 marca 2016 roku, tj. do najbliższego piątku do godz. 14.00 przy plebanii na ulicy Kwiatowej 19 (przy drzwiach wejściowych do salki).

Działania luty 2016

15 lutego 2016 r. odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów z Burmistrzami i pracownikami Gminy.

 • Komendant policji poinformował o powstawaniu ogólnopolskiej mapy bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinniśmy zgłaszać do sołtysa incydenty, kradzieże, napady, trudności w ruchu drogowym i pieszym i inne. (Proszę pisać, a ja to umieszczę w ankietach).
 • Zapytałem o regularny wywóz nieczystości z przystanków i placu zabaw – podobno ZUK nie złożył oferty???!!!! (Dziwne prawda? Sprawę będę monitorował).
 • Poruszane były tematy dróg gminnych i powiatowych, oraz przewidywana w ZIT droga Wójtowo – Nikielkowo. (W moim przekonaniu znowu jest coś nie tak, Bruksela i Warszawa mają jakieś obiekcje – ale Iwona Cwiek z Urzędu Miasta prowadzi sprawę.)
 • Po interwencji sołtysa i mieszkańców posprzątano teren przy pojemnikach na używaną odzież – dziękujemy.
 • Sołtys Ramsówka – Łukasz Wasilewski udostępnił mi dokumentacje wykonanej drogi za 33zł/m2 – omówimy to z Radą Sołecką.
 • Omówiłem z Burmistrzem Lechem Janem Nitkowskim sprawę ulic Krokusowej i Wiklinowej (nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu wcześniej). Temat jest rozwojowy i ściśle uzależniony od budowy ZIT. Być może tamtędy będzie poprowadzony ruch w przypadku budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo, a więc utwardzenie drogi będzie konieczne.

16 lutego gościłem w firmie Tech-Bet. To duży przedsiębiorca zajmujący się budową osiedli – a więc i dróg. Szef firmy – Andrzej Siwik – przyjął mnie bardzo serdecznie i udzielił konkretnych wskazówek, jak i technicznych porad, aby poprawić stan naszych dróg. Obiecał również pomoc (przede wszystkim sprzęt)! Doświadczenie w utwardzaniu dróg gruntowych firma nabyła prowadząc pracę w Niemczech przez 12 lat – to dobra rekomendacja!!
Z członkiem Rady Sołeckiej pojechaliśmy na ulicę Żółtą w Olsztynie i dokonaliśmy oględzin takiej drogi wybudowanej przez Tech-Bet 6 lat temu.

011   008

16 lutego  odbyło się Zebranie Wiejskie

17 lutego złożyłem w Gminie dokumenty dotyczące podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę do użytkowania gruntów na okres minimum 10 lat.

Mieszkańców posiadających dach kryty eternitem proszę o zapoznanie się pismem.

Nadal bardzo proszę fotorelacje i informacje o dziurawych drogach!!  kierować na mojego e-maila soltyswojtowo@gmail.com to bardzo ważne!!!!

W każdej sprawie proszę o kontakt soltyswojtowo@gmail.com tel. 503 122 769

Pozdrawiam wszystkich
Sołtys Adam Perczyński

Zebranie Wiejskie – sprawozdanie

16 lutego 2016 r. o godzinie 18.00 dzięki gościnności Darka Wasilewskiego odbyło się Zebranie Wiejskie, oto krótkie sprawozdanie:

 1. Sołtys – Adam Perczyński – poinformował o planie spotkania.
 2. Następnie poinformował o realizacji  Funduszu Sołeckiego za rok 2015.
 3. Prezentacja pracy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo w 2015 roku.
 4. Uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę do użytkowania gruntów na okres minimum 10 lat – dotyczy to możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 5. W trakcie zebrania wiejskiego odbyły się konsultacje w ramach Planu Odnowy Wsi gdzie postanowiono, iż kolejnym etapem działań będzie pozyskanie funduszy na poprawienie estetyki wsi. W ramach działań zakupione zostaną witacze, tablice informacyjne oraz zagospodarowania skarpa.
 6. Ogłoszono wynik rywalizacji osiedli na kompozycję świąteczną – wygrało Osiedle Leśne, na drugim miejscu Osiedle Górne – oba zespoły otrzymały symboliczne ręcznie robione BOMBY
  bomba_dla_lesnego  bomba_dla_gornego
 7. Około 18.40 dołączyli – Burmistrz Lech Jan Nitkowski, jego zastępca Dariusz Jasiński oraz pracownica Urzędu Miasta – Iwona Ćwiek.
 8. Burmistrz Lech Jan Nitkowski poruszył następujące tematy:
 • Budżetu Gminy,
 • Budowy drogi Wójtowo – Nikielkowo wraz z budową wiaduktu, oraz połączeniem tej drogi z drogami wyższego rzędu tj. DK16 i powiatową w Nikielkowie,
 • W czwartek 18 lutego miał odwiedzić Gminę Jonkowo i przeprowadzić oględziny budowy dróg osiedlowych w nowej (taniej) technologii – informacje wkrótce,
 • Finansowania na projekty „miękkie” w obecnej perspektywie finansowej UE,
 • Zawiązania partnerstwa publiczno prywatnego dla budowy ulicy Cedrowej i innych ulic w Wójtowie (gorąco polecam),
 • Na pytanie Sołtysa, czy może lepiej tylko równać, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kawałek docelowej drogi? Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński wyjaśnił, iż to nie ma głębszego sensu,
  9.    Pytania Mieszkańców i odpowiedzi Burmistrza.
 • Co z odwodnieniem ulicy Malinowej, ponieważ są załamane dreny od 15 lat zalewa nas woda opadowa z DK16
  – Odp. Proszę aby Sołtys umówił mnie na spotkanie z właścicielem firmy „Sniper” i omówimy ewentualne partnerstwo do wykonania tego zadania,
 • Alicja Kowalik zadała pytanie czy jest w Gminie jakiś plan naprawy dróg, czy działamy „po omacku” czy jest plan utrzymania dróg??
  – Odp. Dzwońcie to przyjedziemy i naprawimy!!!
 • W konsekwencji tego pytania zgłoszono ulice Malinową, Leszczynową, Agrestową, Bławatną, Kalinową oraz wszystkie pozostałe!!!
 • Padł wniosek o dostarczenie w kilka wskazanych punktów kruszywa – dziury załatamy we własnym zakresie,
 • Jak odbywać się będzie dojazd do ulic Sasanki i Krokusowej podczas budowy ZIT?
 • Burmistrz do Sołtysa, czy jest złożony wniosek o oświetlenie ulicy Agrestowej?
  Odp. Tak, wraz z wyceną, jako wniosek budżetowy nr 1.

Zebranie Wiejskie 16.02

16 lutego 2016 r.  przy ulicy Liliowej 1 w Wójtowie odbyło się Zebranie Wiejskie

Celem zebrania było:

 • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2015r.
 • Omówienie działań Planu Odnowy Miejscowości Wójtowo.
 • Podjęcie uchwał intencyjnych dotyczących użyczenia terenów gminnych Sołectwu.
 • Omówienie spraw bieżących.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zdjęcia ozdób świątecznych

Rada Sołecka w grudniu 2015 r. ogłosiła konkurs pomiędzy osiedlem Górnym i Leśnym na najpiękniejszą instalację świąteczną.  Przez ponad miesiąc można było podziwiać przepiękne bombki, łosie i lampeczki. Prawdziwe rękodzieła zawieszone przy Klonowej zrobiły ogromne wrażenie na mieszkańcach i przyjezdnych – warto ten pomysł powtarzać!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Zebranie Wiejskie

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na
Zebranie Wiejskie
Które odbędzie się 16 lutego 2016 r. o godz. 18.00
przy ulicy Liliowej 1 w Wójtowie (Zakład Produkcji Kotłów).

Celem zebrania będzie:

 1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2015r.
 2. Omówienie działań Planu Odnowy Miejscowości Wójtowo.
 3. Podjęcie uchwał intencyjnych dotyczących użyczenia terenów gminnych Sołectwu.
 4. Omówienie spraw bieżących.

Nie bądź obojętny na to co się dzieje na własnym podwórku – czekamy na Ciebie

Działania luty 2016

3 lutego 2016 r. gościliśmy redaktorów Gazety Olsztyńskiej. Temat – drogi!!!
Artykuł ukazał się w internecie oraz drukowanej wersji gazety.

4 lutego  gościłem delegację mieszkańców ulicy Krokusowej i Wiklinowej, oczywiście w sprawie drogi dojazdowej do ich posesji. Sytuacja na tych ulicach jest dramatyczna. Umawiamy się na wizytę do Burmistrza w celu omówienia problemu.
Nadal bardzo proszę o fotorelacje i opinię o dziurawych drogach kierować na mojego e-maila soltyswojtowo@gmail.com to bardzo ważne!!!!

W każdej sprawie proszę o kontakt soltyswojtowo@gmail.com tel 503-122-769

Pozdrawiam wszystkich
Sołtys Adam Perczyński

Działania – przełom grudnia i stycznia

 • Wszelkie próby przekazania środków gminnych na tereny Wójtowa na razie spełzły na niczym, widać wyraźnie, że Radni nie patrzą na całość Gminy tylko interesuje ich własne podwórko.
 • Nie wypracowano w Gminie strategii dotyczącej stanu dróg – czyli działamy jak co roku, po omacku (kto głośniej!!!)
 • Bardzo dziękuję Alicji Kowalik i Marii Sidor za wzięcie udziału w obradach Rady Miejskiej i przypomnienie o naszych problemach – nasuwa się tylko myśl, że powiedzieliśmy już wszystko a nic z tego nie wychodzi, czas zadziałać czynami!!!
 • Odbyłem szereg rozmów dotyczących dzierżawy placu przy ul Klonowej.  2 lutego 2016r. odebrałem to pismo z urzędu – skan pisma w załączniku. Ponieważ istnieje szansa pozyskania środków zewnętrznych na zagospodarowanie placu zwracam się z prośbą do mieszkańców o przesyłanie do mnie pomysłów na zagospodarowanie placu. Propozycje proszę kierować na mój adres e-mail soltyswojtowo@gmail.com to bardzo ważne!!!!
  Proszę o pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie!!!
 • W lutym ruszamy z akcją organizacji zagospodarowania terenu przy Akacjowej (w kierunku Bławatnej) – też potrzebujemy Państwa opinii na ten temat.
 • Odbyłem kolejne spotkania z mieszkańcami Malinowej i ZWiK w sprawie kanalizacji. Niestety przeprowadzenie rury kanalizacyjnej przez prywatny teren jest prawie niewykonalne (brak zgody właścicieli gruntów). Wobec tego należy przyjąć wersję dużo droższą, czyli w pasach drogowych na około. Negocjacje i rozmowy trwają.
 • Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne mieszkańców ulicy Cedrowej dotyczące odwodnienia i wyboru nawierzchni (do projektu).
 • Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo wzięło udział w akcji „Szlachetna Paczka” , oraz Świątecznej zbiórce żywności. Odzew mieszkańców był SUPER, za co w imieniu obdarowanych serdecznie dziękuję. Ja ponadto brałem udział jeszcze w szlachetnych paczkach zorganizowanych przez Sołtysów, firmę Tech-Bet, oraz Macrosat.
 • Rada Sołecka spotkała się na zebraniu roboczym u Dariusza Wasilewskiego. Omówiliśmy plan działań na 2016 oraz ogłosiliśmy konkurs pomiędzy osiedlem Górnym i Leśnym na najpiękniejszą instalację świąteczną. Przez ponad miesiąc przepiękne bombki, łosie i lampeczki umilały nam widoki. Prawdziwe rękodzieła zawieszone przy Klonowej zrobiły ogromne wrażenie na mieszkańcach i przyjezdnych – warto ten pomysł powtarzać!!! Gratuluję wszystkim biorącym udział w tej akcji zarówno na Górnym jak i na Leśnym. Zwycięzców ogłosimy na najbliższym Zebraniu Wiejskim.
 • Już tradycyjnie w Wójtowie odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowana przez Stowarzyszenie i Radę Sołecką. Dziękujemy Proboszczowi za udostępnienie sali parafialnej.
 • Tuż przed Świętami jedna z członkiń Stowarzyszenia wykonała ok. 20 stroików, które rozdaliśmy naszym darczyńcom zamiast kartek okolicznościowych. Dziękujemy
 • Na styczniowej sesji Rady Miasta Barczewa interweniowałem w sprawie pojemników na odzież oraz dzikich wysypisk śmieci obok nich.  Poza tym systematycznie interweniuję w sprawie dróg, śmieci na przystankach i kursowaniu komunikacji.
 • Przypominam również, że w Wójtowie obowiązuje „STREFA ZAMIESZKANIA”, czyli 20km/h i pierwszeństwo pieszych. Pamiętajmy też o pierwszeństwie dróg utwardzonych nad szutrowymi.
  W każdej sprawie proszę o kontakt soltyswojtowo@gmail.com Tel 503-122-769

Pozdrawiam wszystkich

Sołtys Adam Perczyński