Archiwum miesiąca: czerwiec 2023

Roboty budowlane na ul. Agrestowej czerwiec 2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY ul. Agrestowej w Wójtowie

Informujemy, że od dnia 19 czerwca 2023 roku Wykonawca robót przystąpi do kolejnego etapu prac związanego z wykonywaniem kanału technologicznego oraz wykonywaniem wpustów drogowych wzdłuż budowanego odcinka drogi.

W związku z powyższym od dnia 19 czerwca ponownie pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

W związku z powyższym w celu uniknięcia problemów z wyjazdem z posesji prosimy o zaparkowanie samochodów poza  ul. Agrestową w godzinach 7 – 15

Wskazane powyżej prace wykonywane będą od ul. Modrzewiowej

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 17 czerwca (sobota)  w godz. 7 – 15 będą odbywały się roboty budowlane na odcinku od budynku 27 do budynku 35

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Kierownik robót
mgr inż. Jarosław Krzemieniewski

Dyżur Sołtyski w czerwcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

  • w niedzielę 11 czerwca w godz. 10.00-11.00 w salce parafialnej
  • poniedziałek 12 czerwca w godz. 17.30 do 18.20 w świetlicy.
  • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak