Archiwum miesiąca: październik 2018

Kolejny etap budowy drogi – 29 października 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że w dniu 05.11.2018r. planujemy przebudować odcinek sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej we Wójtowie. Będzie trzeba zrobić przepięcia wodociągowe w 5 różnych miejscach. Prace będą prowadzone od 7.30 do 15.30 i w tym czasie wskazany poniżej odcinek ulicy Akacjowej będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Mapka

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Reszkowski
Kierownik Robót Sanitarnych

Informacja ze spotkania komisji ds. oszacowania szkód nawierzchni ul. Modrzewiowej

11 października 2018 r. o 1000 w Wójtowie spotkała się komisja ds. oszacowania szkód w nawierzchni ul Modrzewiowej, wynikających z budowy obwodnicy Olsztyna.

Uczestniczyli:

 • Burmistrz Dariusz Jasiński
 • Specjalista ds. dróg Grzegorz Matyka
 • Sołtys Adam Perczyński
 • Pani Aniela Zaremba
 • Pani Maria Sidor
 • Kierownicy „BUDIMEX” 3 osoby

Ustalono:

 1. Budimex przeprowadził wstępne badania drogi, zapisane to zostało na nośniku elektronicznym.
 2. 12.10.2018 materiał zostanie przekazany Gminie w celach porównawczych, z obu stron zostanie dokonana analiza uszkodzeń i wyciągnięte zostaną wnioski.
 3. Komisja przeszła całą ulicę Modrzewiową i zapoznała się bezpośrednio z problemami.
 4. Budimex zapewnia wstępnie, naprawę uszkodzeń poprzez frezowanie, wykonanie częściowej nakładki w najbardziej zniszczonych miejscach. Czynności te muszą być poprzedzone badaniami z odwiertów, które wykona wykonawca obwodnicy w ciągu kilku najbliższych dni. (nie ma mowy o cząstkowej naprawie, czyli łataniu dziur!).
 5. Burmistrz zapewnia, że Gmina postara się o dofinansowanie naprawy Modrzewiowej z GDDKiA i zasobów Gminy.
 6. Naprawa ma się odbyć bezzwłocznie po przeprowadzeniu badań i ustaleniu zakresu.
 7. Budimex dokona naprawy placu przy hydrancie (tankowanie polewaczek)
 8. Wszelkie ustalenia mają być przekazane do wglądu sołectwa.
 9. Kolejne spotkanie odbędzie się po zebraniu danych z badań, o czym będziemy poinformowani.
 10. Poruszono również sprawę ewentualnych odszkodowań za pęknięcia domów, ogrodzeń i innych i ustalono:
 • Wszelkie zniszczenia należy zgłaszać na piśmie do właściciela drogi, czyli Gminy Barczewo.
 • Gmina będzie dochodzić roszczeń u właściwych dla tej inwestycji instancji.
 1. Spotkanie było konstruktywne i z każdej ze stron widać było chęć doprowadzenia nawierzchni Modrzewiowej do należytego stanu.
 2. Korzystając z okazji poprosiłem Burmistrza o wywiezienie urobku z pobocza Modrzewiowej.
 3. Pani Aniela Zaremba rozmową z kierownikiem Skanska zapewniła oczyszczenie odcinka rowu Modrzewiowej od studni do miejsca gdzie prace zakończyli pracownicy Budimex – dziękujemy.
 4. O wszelkich ruchach w sprawie będę informował na bieżąco

Z poważaniem
Adam Perczyński

Spotkanie Przedwyborcze

Mieszkanko i Mieszkańcu Wójtowa z Gminy Barczewo


#Maszgłos #Maszwybór #Twójgłos się liczy.
Pytajmy o programy wyborcze swoich kandydatów i kandydatki!
Prywatnie, publicznie, w Internecie i na spotkaniach! Mamy prawo wiedzieć! Nie chcemy głosować dlatego, że ktoś jest miły, ma fajny plakat wyborczy czy, że jest naszym sąsiadem. Chcemy wiedzieć, jakie wartości są dla niej/niego ważne, jak widzi przyszłość Wójtowa i Gmina Barczewo.
Po prostu: jaki ma program wyborczy? Pamiętaj #maszgłos W związku z tym przyjdź na spotkanie.

Zapraszamy Kandydatki i Kandydatów z różnych szczebli do spotkania z mieszkańcami w dniu 16 października 2018 r. o godzinie. 19.00 Zakład Kotlarski ul Liliowa 1.

Kandydaci proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa oraz pomoc w przygotowaniu miejsca spotkania.

Wójtowo dla Niepodległej

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w projekcie muzycznym przygotowywanym na Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r. – 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada 2018 r. po Mszy św. o godz. 11.00 (czyli ok godz. 12.00) w naszym kościele odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci naszej parafii.

Zapisy u p. Iwonki Pabijanek – naszej organistki po Mszy św.

Próby – od 14 października(niedziela) godz. 10.15 w salce parafialnej, a następne: 21.10(w kościele), 28.10, 4.11 oraz dodatkowo po wcześniejszym umówieniu się.

Zapraszamy również osoby muzykujące: dzieci, młodzież i dorosłych oraz wszystkich chętnych do zaangażowania się w projekcie.

Po koncercie…. świętowanie przy ognisku lub grochówce wojskowej!

ZAPRASZAMY!!!!

Kolejny etap budowy drogi – 8 października 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że od dnia 8 do 12 października 2018 r.  kontynuujemy  prace związane z budową kanalizacji deszczowej ostatnie 31 m rury DN500 w ulicy Jaśminowej w Wójtowie, które jeżeli nie będzie komplikacji potrwają tydzień. Chcielibyśmy jak najkrócej, ale wszystko zależy od uzbrojenia terenu oraz warunków gruntowo-wodnych.

Prace będą prowadzone od 7.30 do 17.00 i w tym czasie przejazd obok prowadzonych prac będzie utrudniony, a pod sam koniec układanych rur wjazd w ulicę Akacjową z Jaśminowej nie będzie możliwy ze względu na usytuowanie studni w środku skrzyżowania.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość jeżeli trzeba będzie chwilkę poczekać bo tu chodzi o szybkie budowanie i bezpieczeństwo Państwa i nasze.

Mapka

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Reszkowski
Kierownik Robót Sanitarnych

Wnioski do budżetu gminnego 2019

Do budżetu gminnego na rok 2019 przesłano wnioski:

 1. Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn przez Wójtowo do Barczewa.
 2. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Modrzewiowej.
 3. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej.
 4. O kontynuację budowy oświetlenia Wójtowa.
 5. Wykonanie warstwy ścieralnej na nawierzchni ulicy Klonowej.
 6. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia całej ulicy Cedrowej.
 7. Wykonanie utwardzenia ulicy Leszczynowej
 8. Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej
 9. Wykonanie nowych tablic informacyjnych wraz z aktualną mapą miejscowości.
 10. Wykonanie wszelkich prac projektowych i wykonawczych mających na celu docelowe utwardzenie kolejnych ulic w Wójtowie.
 11. Środki na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą Wójtowie podczas trwania ferii i wakacji 2019 r.
 12. Uregulowanie odpływu wód opadowych przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie.
 13. Środki na ułożenie zdemontowanych płyt drogowych na ulicach w Wójtowie
 14. Wykonanie instalacji wodociągowej do ulic Wiśniowej i Jarzębinowej w Wójtowie
 15. Remont zatoki autobusowej i umieszczenie w niej wiaty przystankowej, przy ulicy Modrzewiowej.