Archiwum kategorii: Bez kategorii

Charytatywny minifestyn z konkursami

Wójtowska młodzież zaprasza na charytatywny minifestyn z konkursami, muzyką, tańczeniem i grami planszowymi! Zapraszamy zarówno małych i dużych, gdyż cel choć maleńki to wielki. Walczymy by uratować cierpiącą na wadę serca Amelkę Banaszek. Zapraszamy również do przynoszenia ciast, fantów na loterię, dobrego humoru i całych rodzin!

Wpisowe na udział w konkursach to symboliczne 5 złotych na zbiórkę, a nagrody zdecydowanie są tego warte.

Wszelkie środki zebrane podczas wydarzenia przeznaczone zostaną na operację serca Amelki.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych oraz Korpusem Solidarności.

14.00 rozpoczęcie
14.15 start karaoke, planszówek i rysowania
14.30 start konkursów piosenki i rysunkowego
15.00 pierwsze tańce
15.15 start konkursu strzeleckiego
16.00 drugie tańce
16.15 start konkursu gry planszowej
17.00 loteria fantowa
17.30 pizza (duuużo pizzy)
18.00 podsumowanie i wręczenie nagród
18.30 zakończenie wydarzenia

Wnioski do budżetu gminnego 2024

Do budżetu gminnego na rok 2024 przesłano wnioski:

 1. Budowa ul. Brzozowej
 2. Wykonanie instalacji wodociągowej do ulic Wiśniowej i Jarzębinowej w Wójtowie
 3. Dokończenie budowy kanalizacji ulicy Krokusowej
 4. Zwiększenie liczby kursów 114
 5. Utrzymanie terenów użyteczności publicznej
 6. Zabezpieczenie stawu
 7. Wykonanie nowej tablicy informacyjnej wraz z aktualną mapą miejscowości
 8. Kontynuację budowy instalacji oświetleniowej w Wójtowie
 9. Zagospodarowanie działek przy skrzyżowaniu ul Akacjowej, Liliowej i Krokusowej
 10. Organizacja ruchu drogowego przy boisku leśnym przy ul. Klonowej
 11. Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Modrzewiowej
 12. Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulicy Fiołkowej
 13. Kontynuację budowy instalacji oświetleniowej na osiedlu Leśnym
 14. Stworzenie projektu oraz budowę oświetlenia na tzw. nowym osiedlu Leśnym
 15. Wykonanie projektu budowy ulicy Makowej
 16. Wykonanie projektu budowy ulicy Różanej
 17. Wykonanie projektu budowy ulicy Grabowej
 18. Zatrudnienie osoby w charakterze świetliczanki
 19. Pozyskanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Leśnego lub Nowoczesnego
 20. Wykonanie oświetlenia ulic Malinowej i Leszczynowej
 21. Remont, przebudowę i dobudowę ulicy Modrzewiowej

Dyżur Sołtyski w sierpniu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

 • w czwartek 10 sierpnia w godz. 17.00-18.30 w świetlicy, ul. Wierzbowa 1
 • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Dyżur Sołtyski w czerwcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać opłaty za wywóz odpadów.

 • w niedzielę 11 czerwca w godz. 10.00-11.00 w salce parafialnej
 • poniedziałek 12 czerwca w godz. 17.30 do 18.20 w świetlicy.
 • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Dyżur Sołtyski w marcu

W czasie dyżuru można będzie wpłacać  podatek oraz opłaty za wywóz odpadów.

 • w niedzielę 12 marca w godz. 10.00-11.00 oraz 12.00 -13.00
 • we we wtorek 7 i 14 marca w godz. 17.00 do 19.00 w świetlicy.
 • lub proszę o kontakt telefoniczny 602 486 476 

%  od zebranych kwot przeznaczony zostanie na cele Sołeckie. 

Zapraszam
Sołtyska Wójtowa
Beata Jakubiak

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 130/12

Burmistrz Barczewa    

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.     

Podstawowe informacje o przedmiocie przetargu

Numer działki zabudowanej:                                 130/12

Powierzchnia działki:                                              0,1117 ha                                 

Numer księgi wieczystej:                                        OL1O/00057740/6

Nr działki niezabudowanej:                                               123/9

Powierzchnia działki:                                             0,0164 ha

Numer księgi wieczystej:                                 OL1O/00155569/0
Łączna cena wywoławcza:                                      135.800,00 zł. (w tym 23% VAT)

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 ha stanowiącej drogę dojazdową. 

Więcej informacji

Fundusz Sołecki 2023

Szanowni Państwo

Właśnie otrzymałam informację nt. wysokości funduszu sołeckiego na 2023 r. dla naszego sołectwa.  Dlatego zachęcam do składania propozycji, pomysłów do wniosku, w celu wykorzystania funduszu sołeckiego dla Wójtowa na 2023 rok. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.wojtowo.pl

Do podziału na cele Sołeckie jest kwota 54 026,70 zł.👍

Mieszkańcy mogą przedstawić swój pomysł do wniosku do dnia 30 sierpnia 2022 drogą e-mail na adres soltyswojtowo@gmail.com lub osobiście do sołtyski.

Pamiętajmy, że taka propozycja do wniosku powinna zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy min. 15 pełnoletnich mieszkańców Wójtowa. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na początek września br. w świetlicy wiejskiej o godz. 18:00

Dokładny termin zebrania podamy w późniejszym czasie.

Fundusz sołecki 2023 Wójtowo

Fundusz sołecki – zarządzenie Burmistrza Barczewa

Wniosek mieszkańców o realizację przedsięwzięcia

Nie bądź obojętny 

RAZEM DECYDUJMY O NASZYM SOŁECTWIE

Sołtyska i Rada Sołecka Wójtowa