Archiwum miesiąca: lipiec 2020

Wakacyjne spotkania w świetlicy w Wójtowie!

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do udziału w wakacyjnych zajęciach w świetlicy wiejskiej w Wójtowie 😉

Pierwsze spotkanie już w ten czwartek 23.07.2020r. !!!!

💛 czwartki 14.30 – 18.00 (termin może ulec zmianie)

💙 Max. 15 osób

💚 wymagane oświadczenie rodziców

Zajęcia pod kierunkiem Małgorzaty Kozłowskiej w ramach współpracy Sołectwa z Centrum kulturalno bibliotecznym w Barczewie.

ZAPRASZAMY !!!!

Zajęcia z zachowaniem sanitarnych zasad bezpieczeństwa !

Fundusz sołecki 2021

Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek na zebraniu wiejskim pamiętajmy, ze taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

  • zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania Sołeckiego. Termin podany zostanie wkrótce.

Zainteresuj się swoim miejscem

Dyżur Sołtyski

Dyżur Sołtyski

oraz możliwość wniesienia opłat za wywóz odpadów komunalnych

Czwartek 9 lipca w godzinach 17.00-19.00 w świetlicy wiejskiej ul. Wierzbowa 1

Zapraszamy