Archiwum kategorii: Plan odnowy

Spotkanie Grupy Odnowy Wsi

Zapraszamy na spotkanie Grupy Odnowy Wsi oraz wszystkich,
którzy chcieliby się włączyć do aktywnego rozwoju sołectwa.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00
na Placu Zabaw przy ul. Modrzewiowej

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w lutym

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w lutym 2015 roku

 1. 5 lutego Rada Sołecka gościła w gabinecie Burmistrza. Omawialiśmy tematy pozyskania obiektów pod świetlicę, boisko, omówiliśmy wstępne działania dotyczące budżetu skierowanego do Wójtowa, alternatywnego oświetlenia i inne.
 2. 11 lutego grupa mieszkańców (dane do wiadomości sołtysa) napisała prośba z uzasadnieniem dotycząca funkcjonowania i opłat za przejazdy linią nr 84. Sołtys złożył pismo 12 lutego w UM Barczewo. Został zapewniony o podjęciu działań przez Burmistrza i skierowaniu tego tematu na forum władz Olsztyna. Treść pisma w załączniku nr 1.
 3. 11 lutego odbyło się spotkanie członków RS, przy udziale Zbigniewa Chlubickiego z właścicielem działki przy Modrzewiowej będącej w kręgu naszych zainteresowań, jako teren na przyszłą świetlicę (centrum wspierania aktywności obszarów wiejskich Gminy Barczewo). Treść pisma złożonego 12-02-2015 w załączniku nr 2.
 4. 13 lutego wizyta w STUDIO „R” dotycząca ulotki na trasę PZU.
 5. 16 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami, sołtys Adam Perczyński pytał o:
  •    Wywóz nieczystości z przystanków i placu zabaw.
  •    Telefony centrum zarządzania kryzysowego (zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych oraz znajdują się w zakładce informacje na stronie Wójtowa).
  •    Drogi.
  •    Oświetlenie.
 6. 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Odnowy Wsi z koordynatorem POW Arkiem Kapelą. Omawiane były działania nasze i gminne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów POW – jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem – to jest nasze „dzieło” i warto je znać.
 7. 24 lutego wraz z delegacją Osiedla Leśnego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem i omówiono:
  •    Możliwości budowy oświetlenia w Wójtowie
  •    Nakładki na ul Klonowej.
  •    Projektu odwodnienia ulic
 8. 24 lutego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie (protokół z posiedzenia Rady), oprócz pytań „dyżurnych” pytał również o postęp w pracach nad Warmińską Niteczką, efektem tego było zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji Gminy.
 9. 27 lutego wpłynęło pismo dotyczące organizacji konkursowej jazdy samochodem – załącznik nr 3. Rada Sołecka przy pewnych uwarunkowaniach wyraziła aprobatę dla tego działania

Grupa „Odnowy Wsi”

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA WÓJTOWO
z 25 czerwca 2014 roku
W SPRAWIE: Wyboru grupy „Odnowy Wsi Wójtowo”

Zebranie Wiejskie uchwala, że wybrało grupę odnowy w składzie:

 1. Beata Jakubiak – lider grupy
 2. Zbigniew Chlubicki
 3. Waldemar Bohdzian
 4. Leszek Kalinowski
 5. Joanna Załoga
 6. Adam Perczyński
 7. Jolanta Pieczonka
 8. Sławomir Dobrzyński
 9. Maria Sidor