Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Nabór na rachmistrzów terenowych

Rozpoczęły się działania zmierzające do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Nabór na rachmistrzów terenowych trwa do 8 lipca br.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Barczewie, pod nr tel. 89 514 83 46 wew. 52 lub 55

Ocena oddziaływania na środowisko przy budowie drogi S16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.06.2020 r. znak: WOOŚ.420.73.2019.JC.14 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku od węzła Olsztyn Wschód do węzła Wójtowo.

https://barczewo.bip.net.pl/…

Porządki w Wójtowie 😉 😁

Serdecznie Dziękuję za odzew na mój apel o wspólne sprzątanie naszego Sołectwa.
Porządki były prowadzone równolegle na wszystkich osiedlach.
Niezmiernie się cieszę i dobrze, że są jeszcze osoby, które mobilizują się i odpowiadają na odzew i wizerunek naszego Sołectwa nie jest im obojętny.

Dzięki Aktywnym osobom główne miejsca w Wójtowie wypiękniały.
Porządkowana była ul. Modrzewiowa – górna. Tu działali jak zwykle mieszkańcy ul Leszczynowej Anna Szymańska z Sołtyską oraz Wioletta Moczek przy pomocy super Mieszkańców: ul. Akacjowej Jerzego Kaszuby, Mirosława Dobrzyńskiego oraz Rady Sołeckiej Leszka Kalinowskiego, Janusza Śmiarowskiego oraz Dariusza Wasilewskiego.
Na przystanku górnym oraz przy kapliczce pracowały Maria Sidor z Anną Szymańską.
Lasek pomiędzy ul. Leszczynową i ul Bławatną porządkowały Anna Gorczyńska i Wioletta Wołosewicz z dziećmi.
Dorota Gajewska z dziećmi porządkowała nasze rowy i pobocza w kierunku Barczewa
Pan Nowak skosił częściowo pobocze i rów.
Państwo Tomasz i Dorota Gajewscy zadbali o porządki na placu zabaw.
O tzw rondo i skarpę zadbał Leszek Kalinowski, który dał dziś czadu z kosiarką.
Młodzież z “rowerowego teamu” na czele z Wojciechem Szczygielskim zbierała śmieci przy drodze w dół ul. Modrzewiowej i Akacjowej.
Na os. Leśnym pod kierownictwem niezastąpionych Iwony i Adama Perczyńskich, mieszkańcy uporządkowali boisko Leśne, młodzież pomalowała wiatę i pozbierała śmieci.
Tradycyjnie o porządki na PZU Trasie Zdrowia zadbała Teresa Okulicz z synem i jego kolegą.
Skoszono trawę na boisku i pobocza, poprawiono rów na zakręcie przy boisku Panowie Mielcarek, Milewski, Kozłowski i Perczyński.
Grządki wypieliły panie Iwona Perczyńska oraz Małgorzata Kozłowska.
Mieszkańcy Osiedla Nowoczesnego pod kierunkiem p. Sławińskiego zebrali śmieci wzdłuż ulic do drogi dojazdowej.

Wszystkim, którzy dzisiaj pomagali w poprawieniu wizerunku naszego sołectwa serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.
Ciesze się ze razem dbamy o nasze Sołectwo.
“Tyle Sołtys może ile wieś mu dopomoże”
Na zakończenie za ciężka pracę delektowaliśmy się pysznymi kiełbaskami z 🔥.
Marzy mi się, aby każdy ogarnął przed płotem byłoby wtedy wszędzie czysto.

Pozdrawiam
Beata Jakubiak

Opłaty za śmieci – czerwiec 2020

Kolejne Opłaty za śmieci można uiścić u Sołtyski

W niedzielę 7 czerwca w godz. 10.00-11.00 oraz po godz 12tej w salce parafialnej oraz we wtorek 9 czerwca od godz. 18.00 do 19.00 w świetlicy.

Zebrany % przeznaczony zostanie na cele Sołeckie.

Zapraszamy