Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Barczewianin roku 2015

barczewianin_201523 marca 2016 r., mieszkanka Wójtowa, pani Teresa Rogowska otrzymała zaszczytny tytuł Barczewianina roku 2015.

Jest to trzecia osoba mieszkająca w Wójtowie uhonorowana tym tytułem, wcześniej otrzymali ten tytuł Janusz Skowroński oraz Beata Jakubiak.

Teresa Jezierska-Rogowska urodziła się we wsi Bruśnik, położonej w obecnym województwie małopolskim.  Począwszy od 1958 roku organizowała szkolnictwo podstawowe w Kaplitynach i Wójtowie. W latach 1958-1961 była kierownikiem szkoły w Kaplitynach. W latach 1962-1997 kierownik, a do 1998 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wójtowie. Wówczas szkoła w Wójtowie odnosiła wiele sukcesów pedagogicznych.
Za sprawą pani Teresy Jezierskiej-Rogowskiej od roku 1996 odprawiano niedzielne Msze święte oraz prowadzono rekolekcje dla dzieci. Szkoła tętniła życiem kulturalnym i religijnym.
Zawsze pełna pozytywnej energii i chęci działania. Oprócz oddaniu się swojemu hobby jakim są kwiaty i ogród, czynnie brała udział w większości prac i działań społecznych na rzecz swojej miejscowości co czyni do dzisiaj.
Pani Teresa Jezierska-Rogowska została odznaczona m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką Przyjaciół Dziecka, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Zasłużony dla Oświaty, Odznaka 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zasłużony dla Ligi Obrony Kraju, Zasłużony dla Związku Harcerstwa Polskiego, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania w Warszawie (przyznawana trzykrotnie). Otrzymała nagrody: Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie (przyznawana trzykrotnie), Inspektora Oświaty i Wychowania w Barczewie, Burmistrza Miasta Barczewo (przyznawana dwukrotnie), Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, Gminnego Dyrektora Szkół. Więcej

Trzeba robić coś dobrego
23 marca odebrała nagrodę dla Barczewianina Roku za wybitną działalność na rzecz mieszkańców. Czym jest dla niej to wyróżnienie? Czym przysłużyła się dla Barczewa? Z Teresą Jezierską-Rogowską rozmawiał Michał Kaźmierczak
Więcej w czasopiśmie nr 4 Poza Olsztyn na stronie 14

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć udostępnionych przez biuro poselskie posłanki Anny Wasilewskiej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć udostępnionych przez Włodzimierza Zdaniuka

 

 

 

IV Potyczki Sąsiedzkie

potyczki_2016„IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie
Zapraszamy serdecznie na Festyn z okazji Dnia Dziecka „IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie na Osiedlu Leśnym, który odbędzie się 7 maja 2016r. od godz.11.00.

W programie przewidziano:

 • Konkurencje sportowe, pokaz prawidłowej rozgrzewki, pokaz prawidłowych spacerów z kijkami nordic walking, a następnie odbędzie się marsz po trasie
 • Na trasie będzie można spotkać „Tańczącego Psa”
 • Paradę motorów
 • Zabawy z animatorami,
 • Pokazy szkoły Cosinus Olsztyn,
 • Ognisko, kiełbaski, muzyka i śpiew

Partnerzy: Sołectwo Wójtowo, Sołectwo Kaplityny, Cossinus Olsztyn,  Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych, MOVE Week, Tydzień Ruchu,

Jeżeli mpotyczki_2015a_12asz pomysł na urozmaicenie festynu i chcesz się przyłączyć serdecznie zapraszamy
Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka Wójtowa, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”

komisja

Komisja podczas lustracji Wójtowa

Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

21 kwietnia 2016 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała I lustracji naszej miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej.

Prosimy mieszkańców  o pomoc w poprawie estetyki Wójtowa.

Szczegóły działań będą podane na Zebraniu Wiejskim.

Zajęcia z ruralistyki na terenie Wójtowa

2015_sprzatanie_14W ramach współpracy grupy Odnowy Wsi z Wójtowa z Katedrą Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędą się zajęcia z ruralistyki na terenie  Wójtowa.

W ramach zajęć w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) studenci wykonają prace analityczno-projektowe:

 • Inwentaryzacja miejscowości wraz ze ścieżką wrażeń,
 • studium panoramy,
 • koncepcje zagospodarowania terenów o charakterze publicznym: skwer, plac, teren przy przystanku, świetlicy, przy kościele itp. – tutaj liczymy na Państwa sugestie, które tereny możemy zaplanować,
 • ogrody przydomowe (prywatne) – do 10 propozycji zmiany, koncepcji- tu czekamy na ochotników -mieszkańców, dla których zostaną przygotowane koncepcje-ważne jest, aby udostępnili swoje działki do inwentaryzacji (studenci musieliby na teren wejść) i do konsultacji,
 • tereny przy drodze – pasy zieleni między domem, a drogą, chodnikiem
 • system identyfikacji (witacz plus otoczenie, szyldy na drzwiach, numeracja domów itp.)
 • inne – zasugerowane przez Państwa.

Bardzo prosimy o przychylne przyjecie  Grupy Studentów
oraz ich opiekunki dr hab. inż. Agnieszki Jaszczak

Po przygotowaniu projektów zostaną one zaprezentowane mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych na Zebraniu Wiejskim.

„Koncert Uwielbienia” w Wójtowie

Ksiądz proboszcz, Andrzej Adamczyk, serdecznie zaprasza na Koncert chóru „Warmii i Mazur” oraz przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bredynkach.
Który odbędzie się 17 kwietnia 2016 r. po mszy o godz. 17.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników
Wójtowo, ul. Kwiatowa 19

Sprzątanie świata w Wójtowie

Dziękujemy Wszystkim którzy dziś uczestniczyli w Akcji sprzątanie świata w Wójtowie.

Jak zwykle Osiedle Leśne stanęło na wysokości zadania i mieszkańcy przybyli licznie do pomocy. Gratulujemy zaangażowania. Na starym osiedlu stawiło się 6 osób i 4 dzieci. Dziękujemy Wam że wam się chciało.

Pozostali mają szansę się pokazać następnym razem.
Już teraz zapraszamy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze sprzątania Osiedla Leśnego oraz ogniska
wykonanych przez Iwonę Perczyńską