Archiwum kategorii: Budowa drogi

Roboty budowlane na ul. Agrestowej czerwiec 2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY ul. Agrestowej w Wójtowie

Informujemy, że od dnia 19 czerwca 2023 roku Wykonawca robót przystąpi do kolejnego etapu prac związanego z wykonywaniem kanału technologicznego oraz wykonywaniem wpustów drogowych wzdłuż budowanego odcinka drogi.

W związku z powyższym od dnia 19 czerwca ponownie pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

W związku z powyższym w celu uniknięcia problemów z wyjazdem z posesji prosimy o zaparkowanie samochodów poza  ul. Agrestową w godzinach 7 – 15

Wskazane powyżej prace wykonywane będą od ul. Modrzewiowej

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 17 czerwca (sobota)  w godz. 7 – 15 będą odbywały się roboty budowlane na odcinku od budynku 27 do budynku 35

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Kierownik robót
mgr inż. Jarosław Krzemieniewski

Roboty budowlane na ul. Agrestowej

Informujemy, że od dnia 4 maja 2023 roku zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z Budową kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej w Wójtowie.

W związku z powyższym 4 maja 2023 r. pojawią się utrudnienia z dojazdem do posesji oraz wyjazdem z posesji znajdujących się wzdłuż wykonywanych robót, szczególnie w godzinach od 7 do 15 (poniedziałek – piątek)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 13 maja (sobota) w godz. 7 – 15 także będą odbywały się roboty budowlane na ww. wymienionym odcinku.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób nadzorujących budowę oraz kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Jarosław Krzemieniewski 
Kierownik robót drogowych 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane SANBUD sp. z o.o.

Kolejny etap budowy drogi – 30 kwiecień 2019 r.

Informacja o planowanych zamknięciach odcinków ulic w Nikielkowie i Wójtowie
W związku z planowanymi robotami bitumicznymi, polegającymi na ułożeniu warstwy ścieralnej (warstwy ostatniej – jezdnej) oraz nawierzchni na obiekcie mostowym, Wykonawca podaje do wiadomości:

30.04.2019 r. (wtorek) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Wrzosowej, ul. Makowej i ul. Kwiatowej (do skrzyżowania z ul. Liliową) w Wójtowie. W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulice będą niedostępne dla ruchu.

6.05.2019 r. (poniedziałek) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Kwiatowej (od skrzyżowania z ul. Różaną), ul. Akacjowej i ul. Jaśminowej (do skrzyżowania z ul. Modrzewiową) w Wójtowie. W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulice będą niedostępne dla ruchu.

W związku z utrudnieniami prośmy o pozostawienie samochodów poza miejscem prowadzenia robót oraz nieplanowanie dostaw materiałów.
Jednocześnie informuję, że w/w roboty uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych i termin ich wykonania może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kolejny etap budowy drogi – kwiecień 2019 r.

Informacja o planowanych zamknięciach odcinków ulic w miejscowościach Nikielkowo i Wójtowo
W związku z planowanymi robotami bitumicznymi, polegającymi na ułożeniu warstwy ścieralnej (warstwy ostatniej – jezdnej) oraz nawierzchni na obiekcie mostowym, Wykonawca podaje do wiadomości:

 • 16.04.2019 r. (wtorek) planowane wykonanie warstw bitumicznych na obiekcie mostowym na ul. Lawendowej w Nikielkowie. Zgodnie z załącznikiem graficznym – dzień 1.
  Uwaga: przejazd przez wiadukt będzie niemożliwy do czasu wykonania warstwy ścieralnej i uzyskania wymaganych pozwoleń – orientacyjny termin czerwiec 2019 r.
 • 17.04.2019 r. (środa) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Lawendowej w Nikielkowie (od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Miętową). W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulica będzie niedostępna dla ruchu. Zgodnie z załącznikiem graficznym – dzień 2.
 • 18.04.2019 r. (czwartek) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Miętowej (od skrzyżowania z ul. Lawendową) i ul. Bazyliowej (do skrzyżowania z ul. Wrzosową) w Nikielkowie. W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulice będą niedostępne dla ruchu. Zgodnie z załącznikiem graficznym – dzień 3.
 • 25.04.2019 r. (czwartek) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Wrzosowej, ul. Makowej i ul. Kwiatowej (do skrzyżowania z ul. Liliową) w Wójtowie. W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulice będą niedostępne dla ruchu. Zgodnie z załącznikiem graficznym – dzień 4.
 • 26.04.2019 r. (piątek) planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Kwiatowej (od skrzyżowania z ul. Różaną), ul. Akacjowej i ul. Jaśminowej (do skrzyżowania z ul. Modrzewiową) w Wójtowie. W czasie układania oraz do całkowitego wystudzenia warstwy – ulice będą niedostępne dla ruchu. Zgodnie z załącznikiem graficznym – dzień 5.

W związku z utrudnieniami prośmy o pozostawienie samochodów poza miejscem prowadzenia robót oraz nieplanowanie w godz. od 7.00 do 18.00 dostaw materiałów.
Jednocześnie informuję, że w/w roboty uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych i termin ich wykonania może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o zamknięciach odcinków ulic w Nikielkowie i Wójtowie

Informacja o planowanych zamknięciach odcinków ulic w Nikielkowie i Wójtowie
W związku z planowanymi robotami bitumicznymi polegającymi na ułożeniu warstwy ścieralnej (warstwy ostatniej – jezdnej) Wykonawca podaje do informacji, że:

 • 10.12.2018 planuje ułożyć warstwę dolną bitumiczną na odcinku ul. Jaśminowej do ul. Modrzewiowej w Wójtowie. W czasie układania warstwy oraz do całkowitego wystudzenia warstwy odcinek ulicy będzie niedostępna dla ruchu.
 • 13.12.2018 planuje ułożyć warstwę ścieralną na ul. Lawendowej w Nikielkowie (od początku zakresu do skrzyżowania z ul. Miętową). W czasie układania warstwy oraz do całkowitego wystudzenia warstwy ulica będzie niedostępna dla ruchu.
 • 14.12.2018 planuje ułożyć warstwę ścieralną na ul. Miętowej i ul. Bazyliowej w Nikielkowie od skrzyżowania ul. Miętowej z ul. Lawendową do skrzyżowania ul. Bazyliowej z ul. Wrzosową w Wójtowie. W czasie układania warstwy oraz do całkowitego wystudzenia warstwy ulica będzie niedostępna dla ruchu.

W związku z powyższym informuję, że

 • 10.12.2018 dojazd do ul. Kwiatowej w Wójtowie oraz do Nikielkowa zgodnie z wprowadzonym objazdem.
 • 13.12.2018 ul. Lawendowa w Nikielkowie ze względu na prowadzone roboty na wiadukcie oraz brak innej alternatywnej drogi objazdowej do ul. Lawendowa będzie całkowicie nieprzejezdna. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o ustawienie aut w miejscach umożliwiających wyjazd (np. na ul Miętowej, ul. Lawendowej – na płytach itp.)
 • 14.12.2018 dojazd do ul. Lawendowej objazdem ul. Krokusową (ul. Miętowa od skrzyżowania z ul. Lawendową w Nikielkowie do skrzyżowania z ul Wrzosową będzie zamknięta dla ruchu).

W związku z utrudnieniami prośmy o pozostawienie aut poza miejscem prowadzenia robót.
Jednocześnie informuję, że w/w roboty uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych i termin ich wykonania może ulec zmianie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Schemat utrudnień na dzień 10.12.2018

Schemat utrudnień Lawendowa

Schemat utrudnień Miętowa

Informacja

W związku spotkaniem, które odbyło się  26 listopada 2018 pomiędzy nadzorem budowy i Inwestorem dotyczącym objazdu do msc. Wójtowo i Nikielkowo postanowiono:

 • w związku z nieprzejezdnością wprowadzonego objazdu ul. Krokusową w trybie pilnym doprowadzić do przejezdności
 • wprowadzić alternatywną drogę dojazdową do msc. Nikielkowo przez Wójtowo: ul. Leszczynowa, ul. Liliową, ul. Kwiatową lub ul. Jaśminową, ul. Kwiatowa (zgodnie z załączonymi rysunkami),
 • w związku z alternatywnym objazdem oznakowanie zostanie dostosowane do nowych warunków,
 • ogrodzić szafkę elektryczną przy stacji transformatorowej (Nikielkowo).

Marek Kordowski
Kierownik Budowy
Skanska S.A.

Kolejny etap budowy drogi – 2 listopada 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że w dniach 06-08.11.2018 r. planujemy ułożenie warstw bitumicznych na ul. Bazyliowa (Nikielkowo), ul. Kwiatowa i Akacjowa (Wójtowo).

Prace będą prowadzone od 7.30 do 17.30 i w tym czasie wskazane odcinki ulic będą zamknięty dla ruchu kołowego.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin robót może ulec zmianie.

W związku z tym 06.11.2018r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu przez wprowadzenie objazdów ul. Leszczynową, ul. Lilową i ul. Krokusową.

Mapka 6-7.11.2018

Mapka 8.11.2018

Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Kordowski
Kierownik Budowy

Kolejny etap budowy drogi – 29 października 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że w dniu 05.11.2018r. planujemy przebudować odcinek sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej we Wójtowie. Będzie trzeba zrobić przepięcia wodociągowe w 5 różnych miejscach. Prace będą prowadzone od 7.30 do 15.30 i w tym czasie wskazany poniżej odcinek ulicy Akacjowej będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Mapka

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Reszkowski
Kierownik Robót Sanitarnych

Kolejny etap budowy drogi – 8 października 2018 r.

Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

Informujemy Państwa, że od dnia 8 do 12 października 2018 r.  kontynuujemy  prace związane z budową kanalizacji deszczowej ostatnie 31 m rury DN500 w ulicy Jaśminowej w Wójtowie, które jeżeli nie będzie komplikacji potrwają tydzień. Chcielibyśmy jak najkrócej, ale wszystko zależy od uzbrojenia terenu oraz warunków gruntowo-wodnych.

Prace będą prowadzone od 7.30 do 17.00 i w tym czasie przejazd obok prowadzonych prac będzie utrudniony, a pod sam koniec układanych rur wjazd w ulicę Akacjową z Jaśminowej nie będzie możliwy ze względu na usytuowanie studni w środku skrzyżowania.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość jeżeli trzeba będzie chwilkę poczekać bo tu chodzi o szybkie budowanie i bezpieczeństwo Państwa i nasze.

Mapka

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Reszkowski
Kierownik Robót Sanitarnych

Droga tymczasowa

Informacja o drodze tymczasowej

Od 26 września 2018 r. została uruchomiona droga tymczasowa, którą wykonała firma Skanska.

Droga ta przebiega ulicą Krokusową w Nikielkowie, a następnie ulicami Krokusową, Bławatną, Liliową, Konwaliową, Kalinową i Modrzewiową w Wójtowie.

Droga przeznaczona jest dla pojazdów jednośladowych i samochodów osobowych. Przejazd cięższymi pojazdami doprowadzi do jej szybkiego zniszczenia.

W przypadku braku możliwości korzystania z drogi asfaltowej, prosimy korzystać ze wspomnianej drogi.