Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Reprezentacja wsi w rozmowach o transporcie publicznym

Wójtowo 28 sierpnia 2017  r.

Sołtys Wójtowa
Rada Sołecka Wójtowa
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

BURMISTRZ GMINY BARCZEWO

11-010 Barczewo Plac Ratuszowy 1

Zgłoszenie

 Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” w związku z powstaniem grupy roboczej dotyczącej transportu publicznego w Gminie Barczewo, upoważniamy członkinię Rady Sołeckiej, Panią Alicję Kowalik, do reprezentowania Sołectwa Wójtowo w pracach grupy.

 Z poważaniem

Rada Sołecka Wójtowo    Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”  Sołtys Wójtowa

Autobusem z Barczewa przez Wójtowo

Autobusem z Barczewa przez Wójtowo, jak dawniej  czternastką  „14 ”?

Nie „ czy”, ale „kiedy”  Barczewo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo i Nikielkowo będą połączone komunikacją miejską z Olsztynem?

W piątek, 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Barczewie ponownie spotkali się mieszkańcy  Wójtowa,  Nikielkowa, Kaplityn i Łęgajn z przedstawicielami Urzędu Gminy w Barczewie, radnymi  Rady Miasta i Gminy Barczewo, przedstawicielami  firm świadczącymi usługi transportowe w  wymienionych wyżej miejscowościach oraz z przedstawicielami MZDiZ z Olsztyna.  Podobne spotkanie miało  miejsce 28 lipca 2017 r.

Celem spotkań była poprawa jakości usług transportowych, świadczonych dla mieszkańców miejscowości położonych na trasie z Barczewa do Olsztyna jak też dotychczasowe problemy z dojazdem z Wójtowa do Olsztyna przez tworzące się korki.

Z uznaniem stwierdzono,  że zmiana świateł na pulsacyjne przy wjeździe do Olsztyna, o którą wnioskowano na poprzednim spotkaniu, jak też zmiana organizacji ruchu, przez skierowanie  transportu na nowo wybudowaną  drogę lokalną  w Wójtowie sprawiło, że na chwilę obecną  nie tworzą się korki.

Niestety nadal mieszkańcy zgłaszają problemy z transportem  publicznym. Nie ma rozkładów jazdy „Okejek”   i nadal omijana jest nasza miejscowość .

Osoby uprzywilejowane nie mogą korzystać z przysługujących im ulg, a matki  z wózkami dziecięcymi jak też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy młodzież z instrumentami muzycznymi, nie maja możliwości dojechać  do miasta.

Przedstawiane są od dłuższego czasu, na kolejnych Sesjach Rady Miasta i Gminy, na bezpośrednich spotkaniach sołtysa, Adama Perczyńskiego z  Burmistrzem  jak też na zebraniach wiejskich, bezpośrednio przez mieszkańców naszej miejscowości, potrzeby  w zakresie dobrze funkcjonującej komunikacji publicznej.  Takie potrzeby sprawnie funkcjonującej,  z odpowiednim taborem komunikacji, zgłaszają też mieszkańcy sąsiednich miejscowości Nikielkowa, Kaplityn oraz Łęgajn. Czytaj dalej

Zebranie wiejskie 7 września 2017

Zapraszamy mieszkańców na Zebranie Wiejskie
które odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 18.00
na placu zabaw
przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie

Celem zebrania będzie:

  • Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego 2017
  • Podjęcie uchwały o zmianach w Funduszu Sołeckim 2017
  • Ustalenie wydatków Funduszu Sołeckiego 2018

Nie bądź obojętny na to co się dzieje na własnym podwórku – czekamy na Ciebie !!!
Sołtys, Rada Sołecka Wójtowa

VI Turniej Siatkówki

Sołtys, Rada Sołecka,
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Wójtowa do uczestnictwa w
VI Turnieju amatorskiej Siatkówki
o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

który odbędzie się 16 września 2017 r. godz. 12.30 na placu zabaw w Wójtowie.

Zapewniamy nagrody dla:

Zwycięskiej drużyny
dodatkowo przyznany będzie tytuł
„Najlepszej Zawodniczki Turnieju”
„Najlepszego Zawodnika Turnieju”

Chętnych do udziału w imprezie zapraszamy do zapisów. Czekamy do 10 września 2017 r. wspolnewojtowo@gmail.com
www.wojtowo.pl /www.stowarzyszenie.wojtowo.pl

Zebranie wiejskie wrzesień 2017

7 września 2017 r. zapraszamy na  Zebranie wiejskie poświęcone ustalenia funduszu sołeckiego na rok 2018 do rozdysponowania jest ok 36 000 zł.

Zaprasza Sołtys oraz Rada Sołecka

Miejsce spotkania zostanie podane w najbliższym czasie

Zmiana organizacji ruchu na odcinku Olsztyn-Wójtowo

W piątek 18 sierpnia wykonawca obwodnicy Olsztyna planuje wdrożyć czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Wójtowo. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z odcinka „szesnastki” na nowo wybudowaną drogę lokalną nr 55.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać najpewniej do końca czerwca 2018 roku.

Jak poinformowała w piątek GDDKiA planowana zmiana organizacji ruchu na odcinku Olsztyn-Wójtowo została przełożona na poniedziałek 21 sierpnia  2017 ok. godz. 13.00 -14.00.

Więcej informacji na stronie olsztyn.com

Więcej informacji na stronie ro.com.pl

Projekt „Bezpieczny MOF”

W roku 2014 rozpoczęto pracę nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego. W wyniku powyższego, podjęto decyzję o realizacji w latach 2016 – 2019 w ramach Miejskiego Obszaru
W wyniku jej pozytywnej identyfikacji projekt ujęto w Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w trybie pozakonkursowym, w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje gminy Olsztyn, Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo a także Powiat Olsztyński.

Więcej informacji

Odwołanie turnieju siatkówki

Z przykrością informujemy, że w związku z niewielkim zainteresowaniem VI Turniej Amatorskiej Siatkówki o Puchar Sołtysa Wójtowa, który miał się odbyć 19 sierpnia 2017 r., zostaje odwołany.

Turniej odbędzie się w innym terminie o czym powiadomimy

Organizatorzy

 

Świetlica w Wójtowie

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

dzięki wieloletnim staraniom Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia “Wspólne Wójtowo” oraz ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Barczewo z radością informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z działania 19.2- wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt budowy “Świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w 100% limitu środków dostępnych w ramach tego wydarzenia, projekt zostanie dofinansowany w wysokości 185 947,29 zł.

W wyniku realizacji projektu nasza miejscowość oraz mieszkańcy zyskają miejsce, w którym będą organizować spotkania sprzyjające rozwojowi lokalnej społeczności.